A hazai kis- és középvállalkozások esélyei a nemzetköziesedő tudásgazdaságok korában

Pályázó  Pénzügykutató Alapítvány 
Azonosító  KKVENT_8 
Támogatás  NKTH INNOTARS_08 program 
A kutatásban meghatározó személyek  Dr. Inzelt Annamária (kutatásvezető)
Sass Magdolna (témavezető)
Antalóczy Katalin (témavezető)
Csonka László 
Időtartam 

2008. december 1. - 2010. szeptember 30. 

Bemutatás 

A XX. század utolsó harmadának egyik legfontosabb gazdasági jelensége volt a tudás- és technológiaigényes tevékenységek szerepének megnövekedése. A kutatás-fejlesztés és az innováció váltak a gazdasági növekedés, és nemzetközi versenyképesség meghatározó tényezőivé. A kutatás-fejlesztés (K+F) és az innovációs tevékenység nemzetköziesedésében a XX. század utolsó harmadában a multinacionális vállalkozások játszották a főszerepet. Ezért az inováció nemzetköziesedésével foglalkozó társadalomtudományi kutatások fő figyelme a multinacionális vállalkozások vizsgálatára irányult.

Az elmúlt két évtized során a kis- és középvállalkzások (KKV-k) is mind nagyobb arányban váltak nemzetközivé. Ebben a folyamatban éppen a K+F és innovációs tevékenység játszik fontos szerepet. A nagy- és a kisvállalatok innovációs aktivitása egymást kiegészíti, hiszen a két csoport más és más területeken rendelkezik előnyökkel. A szakirodalomban a KKV-k KFI tevékenységének nemzetköziesedettségéről rendelkezésre álló adatok, információk azonban még mindig jóval elmaradnak a nagy, multinacionális vállalkozásokról felhalmozott információmennyiségtől.

A jelen, nemzetközi szinten is az úttörők közé számító kutatás arra kíván koncentrálni, hogy a kutatás-fejlesztés és az innovációs folyamat nemzetköziesedése hogyan érintette, érinti a KKV-k helyzetét. A kiválasztott, jellemzően innovatív feldolgozóipari, valamint erős technológiai kapcsolatokkal rendelkező szolgáltatási ágazatok kis- és középvállalati szektorára mennyire jellemző a nemzetköziesedés? A kiválasztott ágazatokban a már nemzetköziesedett KKV-k innovatívabbak-e, versenyképesebbek-e a folyamatba még be nem kapcsolódott társaiknál, a nemzetköziesedés folyamatából kimaradni látszóknál?

A tervezett kutatással felmérhető a KKV-k sajátos nemzetköziesedése, a nemzeti innovációs rendszerrel (társadalommal) való összefüggése. A kutatás nemzetközi tudományos jelentőségét az adja, hogy új ismeretekkel fog hozzájárulni a K+F és innovációs folyamatokról szóló eddigi tudásunkhoz, amely a multinacionális vállalkozások tapasztalataira épül. A projekt a nemzetköziesedés világméretű jelenségének jobb megértést segíti elő, és felhívja a figyelmet a valamennyi nemzetgazdaság foglalkoztatásában különösen fontos szerepet játszó KKV-k nemzetköziesedéséből, illetve a folyamat perifériáján való létezéséből, az esetleges kimaradásából adódó problémákra. A KKV-k innovációs potenciáljának erősítésére is hasznosítható a nemzetköziesedés folyamata, ehhez fontos, hogy a vizsgálatuk kikerüljön a társadalomtudományi kutatások jelenlegi holtteréből.

A kutatás megkezdése, de még inkább a kutatási pályázat beadása (2008. legelején történt) óta számos alapvető változás történt a kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági környezetében. Ezek közül a legmarkánsabb a 2008 őszén kitört gazdasági válság. A gazdasági válság jelentős hatást gyakorolt a vállalkozások nemzetköziesedésének folyamatára: a vállalkozások egy részét intenzívebb innovációs tevékenységre kényszerítette, míg másokat a már megkezdett innovációk félbehagyására. A válság által megváltozott gazdasági körülmények új kihívások elé állítják a hazai KKV-kat is a belföldi piacon éppúgy, mint külföldön. A munka közben szerzett első tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a kutatás alapvető kérdései nem vesztették el érvényességüket. A kutatásra kiválasztott csúcstechnikai ágazatokat ugyanis kevésbé érintette a válság, mint az átlagot.

Részletesebb információk:

  • A kutatás fő kérdései
  • A kutatás terepe
  • A kutatás módszerei
  • Események
  • Eredmények / Letöltések