Lengyel László: Nyugaton a helyzet változó

A 2008–11-es pénzügyi és gazdasági válság a hosszú 2012-es választási évben adósság- és politikai válságba ment át. A világ politikai, gazdasági és szellemi erői megtalálták a közvetlen pénzügyi válságkezelés módozatait és a világgazdaságnak sikerült elkerülnie az általános gazdasági recessziót. Ám az adósságválság megoldása egyszerre ütközik a nagyhatalmak és az egyes régiók gazdasági és politikai érdekkülönbségeibe, illetve a demokratikus politikai rendszerek belső ellentmondásaiba. Lehet-e az adósságválságot demokratikus felhatalmazással, jogállami keretek között kezelni?

Lengyel László: Mondd, van-e ott haza még...

„Mondd, van-e ott haza még, ahol értik e hexametert is?” Mondd, van-e ott haza még, ahol értik az alkotmányt és a törvényt? Van-e itt hazájuk a kisemmizetteknek? Van-e itt hazájuk a politikailag némáknak? Van-e itt hazájuk a másról, másként gondolkodóknak? Érdeke-e a nemzetnek az alkotmány semmibevétele? S ki alkotja azon törvényeket, melyek szerint az egyén szabadságától megfosztható? S ki határozza meg, mikor áll a közbiztonsággal ellenkezésben az egyesületi, a kérelmezési jog és a szabad sajtó?

G. Fodor Gábor – Borbás Nóra „Szemantikai stabilitás és/vagy politikai akarat (Közösség és politikai vezetés)”

G. Fodor Gábor és Borbás Nóra „Szemantikai stabilitás és/vagy politikai akarat (Közösség és politikai vezetés)”” c. elemzésének vitájára

2013. május 29-én (szerda) 14.00 órakor

kerül sor a  Pénzügykutató földszinti nagytermében.

A vitára bejelentkezés szükséges az info@penzugykutato.hu címen.

A tanulmányt csatolva olvashatják. 

Konferencia - Az alkotmányos jogállam

A Pénzügykutató Zrt. és a Szalay László Kör „Az alkotmányos jogállam” címmel konferenciát szervez.

A esemény időpontja:

2013. május 13. (hétfő), 9.00 – 15.00 óra

Helyszín:

RaM – Radnóti Miklós Művelődési Központ

(1133 Budapest, Kárpát u. 23.)

A meghívót és a konferencia programját csatolva olvashatják

A konferenciáról készített összefoglaló itt olvasható.

Oldalak

Feliratkozás Pénzügykutató Zrt. RSS csatornájára