Publikációk

Herczog László: Lesz-e csoda a foglalkoztatásban?

Helyzet és kiút - gondolatok a Lengyel László által indított vitához

Nem lesz. Nincsenek csodák a foglalkoztatáspolitikában. A magyarországi foglalkoztatás legfőbb jellemzői közismertek: alacsony aktivitási arány, nagy inaktív állomány és a hivatalos munkanélküliségi ráta nagyjából az EU átlagának megfelelő mértéke.

NOL, 2012. február 16. Tovább»​​​​​​​

Brutális üzenetet küldtek Orbánék a választóknak

A Széll Kálmán terv válaszút elé állította őket. Nyolc hónapos halogatás után, februárban rákényszerültek, hogy előállítsanak valamiféle megszorító csomagot. Ez önmagában is hiteltelen, mert mélyen hallgattak róla, vagy az ellenkezőjét mondták. De a hitelességet az roncsolja igazán, hogy még a megszorító csomagnak sem tudnak karaktert, fazont adni. Sem eldönteni, sem kimondani nem merték, mihez akarnak kezdeni. Nem tudjuk, hogyan akarnak eljutni a fenntartható növekedési pályára. Mi a ?nemzeti együttműködés rendszerének? Tovább»​​​​​​​

Gömböc

Olvasom Umberto Eco publicisztikáját az Espressóban. Eco lassan negyven éve ír publicisztikát, beismerem, hogy a hetvenes évek végén mint publicistát ismertem meg - később derült ki számomra, mekkora író. De visszatérve egyik legutóbbi írásához, Eco felidézi Maupassant híres novelláját, franciául Boule Suif, olaszul Palla di Segno, magyarul, Kosztolányi Dezső fordítása szerint: a Gömböcöt. Tovább»​​​​​​​

Késleltetett hatás

Az ikertorony leomlása és az azt előidéző terrortámadás jócskán megrázta a világot, de akkor senki sem gondolta, hogy a robbanás utórezgései hat év múlva is világrengetőek lesznek. Ha nem is a szó fizikai értelmében, de a létünkhöz ma már szintén elengedhetetlen pénzügyi világban. Mert bár az nem állítható, hogy az al-Kaida 2001. szeptemberi merénylete közvetlen kiváltó oka lett volna az amerikai jelzálogpiac nemrégiben eszkalálódott válságának, de annyi talán igen, hogy felgyorsította a pénzügyi piacokon rendre kialakuló egyensúlyi zavarok kiéleződését.

Élet és Irodalom, 2007. Október 5. Tovább»​​​​​​​

Bokros - kontra mai Magyarország

Bokros Lajos 130 pontjában közreadott közgazdasági racionalitás azért ütközik a politikai racionalitással, mert a javaslatok végrehajtása olyan rövid távú biztos politikai tőkevesztéssel járna ? az érdeksérelmek okán, s ezt az ellenzék az egekig tupírozná -, amit nem tud ellensúlyozni a hosszú távra valószínűsített jólétnövekmény és az ebből remélhető politikai tőkeszaporulat. A politika csak kényszerhelyzetben követi a rövid távú népszerűségvesztéssel járó gazdasági racionalitást, vagy akkor, ha képes önmaga árnyékán túllépve felvilágosultan viselkedni. Most nincs kényszerhelyzet, nincs olyan vészhelyzet, mint 1995-ben. Másrészt egységes gazdaság- és társadalomfejlesztési koncepció kiérlelésére sincs esély, olyanéra, amelynek széles körű elfogadottsága lehetővé tenné az Európai Unióhoz csatlakozó Magyarország elosztási rendszerbeli reformjainak véghez vitelét.

Élet és Irodalom, 2004. január 23. Tovább»​​​​​​​

Oldalak