Publikációk

A múlt élő emlékei?

A redisztribúció új hulláma az ezredfordulón

A gazdaságon belüli újraelosztás, a vállalatok állami támogatása az elmúlt években megint fontos terepe lett a gazdaságpolitikának. A napi sajtó optikája azonban csalóka: nem vadonatúj fejleményről van szó. A redisztribúció végigkísérte a gazdasági átalakulást. A cikk az ezredfordulón elindult újabb hullám egyik megkülönböztető jellemzőjét, a hazai magánvállalkozások középpontba állítását vizsgálja, bemutatva a változatos módszereket, a mögöttük álló ideológiákat és mozgatórugókat. Végkövetkeztetése szerint a legjobb támogatás a támogatások csökkentése, s helyettük az általános gazdálkodási feltételeknek az üzleti szereplők számára kedvező változtatása.

Competitio 2003. 2. szám 83-104. Tovább»​​​​​​​

Versenyteremtés ? alkuval. Demonopolizáció és állami támogatás az átalakulás idején

A tervgazdaság alapvető jellemzői közé tartozott a vállalatok centralizált szervezeti rendszere és a puha költségvetési korlátot fenntartó állami újraelosztás. Az átalakulástól azt lehetett várni, hogy a magántulajdonnal együtt a verseny is erősödik: felbomlanak a korábban mesterségesen létrehozott nagyvállalatok, csökken a versenytorzító redisztribúció. Ezzel szemben az ezredforduló mindennapjai nálunk is a monopolista praktikák és a nagy fúziók híreitől, az egymásra licitáló újraelosztási tervek és programok, ráadásként az Európai Uniós támogatások ígéreteitől hangosak.
Gyengék maradtak-e valóban Magyarországon a verseny strukturális alapjai? Milyen gazdasági és politikai érdekek tartják fenn a támogatások narkotikumát, milyen erők teszik ciklikus jellegűvé az újraelosztást? Lehet-e tartósan erősíteni a versenyképességet a verseny rovására? A könyv az elméleti keretek és a gazdaságpolitikai dilemmák elemzése mellett apparátusi döntések és vállalati esetek színes palettáját kínálja az Olvasónak, személyes beszélgetéseket és a kortárs történelem levéltárának tekintett napi sajtó cikkeit is felhasználva illeszti össze a sikerek és kódolt kudarcok mozaikjait. Tovább»​​​​​​​

Bankverseny Magyarországon

<p>A magyar bankrendszerben jelentős átalakulás ment végbe az elmúlt tíz évben. Új szereplők léptek piacra, megváltozott a piac szerkezete, erősödött a nemzetközi versenynek való kitettség. Vajon mindezek hatására a versenypiac magatartásjegyei jellemzővé váltak-e a magyar bankszektorban? A versenyhelyzetről egyrészt a piaci struktúra és hatékonyság viszonyának elemzésével, másrészt a bankok versengő magatartását vizsgáló modellek becslésével próbálunk képet alkotni. A bankverseny különböző jegyeit megragadó elemzések ellentmondásos képet nyújtanak a magyar bankszektorról. Tovább»​​​​​​​

Ownership and Corporate Governance in the Hungarian Large Enterprise Sector

Privatization of the post-socialist economies, including the transfer of state assets to other proprietors, new start ups and green field investments has produced a wide variety of ownership structures in Central and Eastern Europe. One of the main question discussed in recent years concerns the basic characteristics of the post-socialist ownership. Are the new structures peculiar as compared to recent Western market economies, as several researchers argue (Stark 1996, Earle and Estrin 1997, Andreff 1998)? Is the dominant form some kind of recombinant property, i.e. a mixture of state and private ownership, dominated by inter-organizational (corporate) shareholders (Stark 1996, Stark and Kemény 1997)? Or we face a model of managerial capitalism, as Szelényi-Eyal-Townsley (1996) suggest?
This paper analyses the Hungarian case that seems to be rather special in comparison to other post-socialist countries - but not peculiar in comparison to some other market economies. We will argue that the basic features of the ownership structure in big enterprise sector are not dominated by specific institutional solutions. If there are some specific features, they include mainly quantitative aspects (like the concentration of assets, outputs and ownership positions, the predominance of foreign investors) instead of qualitative ones.

In: Corporate Governance in a Changing Economic and Political Environment: Trajectories of Institutional Change, Michal Federowicz, Ruth V. Aguilera eds., Palgrave MacMillan, New York, 2003. 170-194. Tovább»​​​​​​​

Kettesben Lengyel Lászlóval: Üzenet a purgatóriumból

Lambert Gábor: Üzenet a pulgatóriumból

Interjú Lengyel Lászlóval

Amióta Budapestre visszatért a kávéházi élet, van egy-két hely, ahol többet meg lehet tudni, mintha egész nap a Parlamentben üldögél az újságíró.

Figyelő, 2009. február 26. Tovább»​​​​​​​

Oldalak