2001-2002

A 2001-2002-es év vitái a birodalom kérdésköréről

  • Gombár Csaba: A birodalomról és a birodalmiságról (- a globalizáció miatt -) Opponens: Kontler László
  • Romsics Ignác: Trianoni békeszerződés
  • Gombár Csaba: A birodalom kérdéséről
  • Molnár Gusztáv: A neokaroling birodalom
  • Romsics Ignác: A magyar birodalmi gondolat
  • Kende Péter: A köztársasági eszme egyetemessége
  • Szilágyi Ákos: Állam és birodalom
  • Lengyel László: Birodalom vagy új világ

Erről megjelent

Nem élhetek birodalom nélkül

Nem élhetek birodalom nélkül

Ma, a XXI. század elején nincsenek nyilvánvaló birodalmak. De birodalmi törekvések ? az adott ország méretétől függetlenül ? jócskán vannak. A birodalmi törekvéseket pedig korántsem csupán nagyravágyás fűti, hanem sokkal inkább a rendezettség iránti vágy, hogy adott világukban viszonylagos nyugalmat teremtsenek. Tartunk tőle, hogy ? kimondatlanul is ? igen sokan vágynak a világ-rendetlenség közepette valamiféle rendezettségre és békére. Ha az csak birodalmi lehet, hát akkor birodalmira.
Birodalom, impérium, imperiális ? ismert szavak. Pax Romana, Pax Britannica, Pax Sovietica, Pax Americana ? birodalmi gőggel árnyalt magasztos szavak. A Gonosz Birodalma vagy a Birodalom visszavág ? metaforikus fordulatok. A birodalmi szervező elv ? ha jó elv egyáltalán ? föltehetően csak birodalom által alkalmazható a globális civilizációs folyamatban is. Így aztán nem kerülhető meg a kérdés: van-e birodalom a XXI. század elején?