Widma krążą nad Europą

Czy odradzający się nacjonalizm i tendencje autorytarne zagrażają Unii? Czy populiści i eurosceptycy mogą przejąć Europę? O społecznych, politycznych i ekonomicznych problemach Węgier, Polski i całej wspólnoty w korespondencji Bogdana Góralczyka i László Lengyela*.

Obserwatorfinansory, Poland 2014. 01. 25.