Petschnig Mária Zita, referenciák

Petschnig Mária Zita: Szép szó

A nemzetközi hitelválság második hulláma - amely súlyosan rácáfolt arra, hogy az USA-ból kiinduló ingatlanhitel-piaci válság nem hat az európai bankokra - szeptemberben egyértelművé tette: nemcsak vége a közelmúlt aranykorának a világgazdaságban, de a vártnál szélesebb körben és mélyebb hatást kiváltva törnek felszínre az ?aranykorban" felhalmozódott válsággócok. Tovább»​​​​​​​

Petschnig Mária Zita: Gyurcsány Ferenc Megegyezés II.

Fordulóponthoz érkezett a magyar gazdaság. Túljutottunk a rövid távú stabilizáción, de előtte vagyunk a túlhűtött gazdaság egyensúlyőrző pályán való felpörgetésének és a túlfűtött infláció lehűtésének. Sikerült érdemi javulást felmutatni mind a költségvetésben, mind a külgazdasági mérlegekben. Az államháztartás hiánya ebben az évben a harmada lesz annak, mint ami 2006 nyarán a kiigazítási program előtt kirajzolódott. Külkereskedelmi mérlegünk hónapok óta exporttöbbletet, azaz aktívumot jelez, ami a beáramló uniós pénzekkel együtt erőteljesen csökkenti külső forrásokra való ráutaltságunkat, ha tetszik, kiszolgáltatottságunkat. A nemzetközileg is figyelemre méltó egyensúlyjavulást az eddig kedvezően alakuló külső konjunktúra mellett a belső kereslet visszafogásának eszközeivel értük el, azaz adóemelésekkel, ártámogatások leépítésével, a közszféra foglalkoztatásának csökkentésével, az államháztartás csapjainak megszorításával, amit olykor reformintézkedések életbeléptetése is segített (pl. a tb-kassza deficittermelésének visszaszorítása). Tovább»​​​​​​​

Kétféle rendszerváltás

A csatlakozási tárgyalások lezárását követően 16 hónapunk van arra, hogy a nagypolitika szintjéről lejjebb lépve tudatosuljon a magyar társadalom előtt álló új rendszerváltás ténye. Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk rendszerváltás értékű döntés, a felvételt követően új, más világ keretei között kell megszerveznünk életünk, új szerepeket kell elsajátítanunk, új tudásra kell szert tennünk, és új helyzetekhez alkalmazkodnunk. Nem sokkal azután, hogy éppen csak túljutottunk egy igen jelentős, nagy megrázkódtatásokkal járó politikai és gazdasági rendszerváltáson. A cikkben annak végiggondolására teszek kísérletet ? tíz pontba összefoglaltan -, hogy az 1989 és a 2004 utáni rendszerváltás között milyen hasonlóságok és különbözőségek mutathatók ki.

Külgazdaság, 2003. 3. Tovább»​​​​​​​

Az egyensúlyteremtés ára

Ha csak azt nézzük, hogy alakult a magyar gazdaság növekedési dinamikája az első negyedévben a korábbiakhoz és az átalakuló kelet-közép-európai országokhoz, közvetlen versenytársainkhoz képest, akkor a kép rendkívül lehangoló. Három százalék alatti GDP-többletre több mint tíz éve nem volt példa, noha ért egy-két megrázkódtatás ez idő alatt is bennünket. A legutóbb publikált 2,7 százalékos dinamikával az utolsók vagyunk az unióhoz később csatlakozottak között, miközben a világ száguld körülöttünk. Ebben a körben már tavaly is mi voltunk az egyedüliek, akik nem tudták fokozni iramukat, kihasználva a rendkívül kedvező európai konjunktúrát. Visegrádi partnereink most is rendre erősítettek, nálunk viszont jelentősen, majdnem a felére lassult a növekedés az egy évvel korábbival összevetve. Még a német gazdaság is nagyobb tempóban fejlődött, mint mi, amire szintén nem volt példa az utóbbi tíz évben. Tavaly már olvadt, az idén pedig kiiktatódik az a növekedési többlet, ami a fejlett országokhoz való gyorsabb felzárkózásunkhoz kellene, s ami az utóbbi években 2-3 százalékpontot is elért.

Népszava, 2007. június 16. Tovább»​​​​​​​

Erőltetett menet - egy éves a Gyurcsány-kormány

Nem volt könnyű sétagalopp a Gyurcsány-kormány első éve se Gyurcsány Ferencnek, se nekünk, kormányzottaknak. A kormány a hadak útján járva viaskodott hitelességének megteremtésén, ami ez idő szerint a külső pénzpiacok oldaláról sikeresebbnek tűnik, mint a választópolgárok felől tekintve.

Élet és Irodalom, 2007. június 8. Tovább»​​​​​​​

Kilenc kormány, tizenkét pénzügyminiszter

A 2005 végén, e tanulmány írásakor, amelyben kilenc kormány fogadalmait, majd lényegi semmittevését mutatom be, a megmutatkozó költségvetési pályacsúszás és annak valószínűsége, hogy ez 2006-ban sem korrigálódik, egyre hangosabb követeléssé tette a szakma részéről a nagy ellátó rendszerek reformját. Annál is inkább, mert a költségvetés kiigazítására irányuló kiadási faragások, maradványzárolások lehetősége egyre korlátozottabbá vált, amint azt a költségvetési szervek működési zavarainak megszaporodása is jelezte. A pénzfelhasználások korlátozása időben egyébként is korlátos, hiszen a feladatok változatlansága esetén a visszaszorított kiadások később visszanőnek, és a maradványok sem zárolhatók az idők végezetéig.

Külgazdaság, 2006. 1. Tovább»​​​​​​​

Petschnig Mária Zita: 130 milliárd lehet a 100 milliárd forintos hiány - ATV

A Pénzügykutató Zrt. tudományos főmunkatársa az ATV Egyenes beszéd című műsorában 2011. augusztus 18-án a költségvetés hiányáról beszélt.

  Tovább»​​​​​​​

Sorvezető

A 2001 óta folyó vetélkedés során ? túl a parlamenti választások kampányidőszakán ? a kormányon lévők mindvégig csapdahelyzetben voltak. Ennek a gazdasági következménye lett, hogy a 2001-ben még 4 százalék körüli államháztartási hiány 2006-ra a bruttó hazai termék 10 százalékára, világviszonylatban is kiugró mértékűre emelkedett, s nem kevésbé az államadósság, amely megduplázódott. A versengő két nagy párt előbb magának, majd egymásnak állított kelepcét, s végül az egész ország az államadósság növekedésének csapdájába került ? ez volt leegyszerűsítve az elmúlt hat év politikájának, gazdaságpolitikájának dramaturgiája.

Népszabadság, 2007. február 2. Tovább»​​​​​​​

A kiigazítás évei

Gazdasági pályaív (2005-2007)

2007 elején a korábbiaknál nagyobb bizonyossággal állíthatjuk, hogy a magyar gazdaság túljutott a 2001-gyel kezdődő, politikailag erőteljesen meghatározott gazdasági ciklus mélypontján. A ciklus sajátos volt atekintetben, hogy nem a külgazdasági körülmények változásához, hanem a belpolitika akaratfilozófiájához kapcsolódott. Kisebb-nagyobb korrekciós kísérletek tördelték szakaszokra, amelyek azonban összességében erőtlennek bizonyultak a fő trend határozott megtöréséhez. A fő trend, a felgyorsuló adósság-emelkedés árán elért növekedés nyilvánvalóan zsákutcás pályája ezúttal nem volt külső körülményekre fogható.

Budapest, 2007. január 29.
Megjelent: Kritika, 2007. március Tovább»​​​​​​​

Oldalak