Publikációk 2000 előtt

Cikkek 2000 előtt

1999

"Kutatóegyetem a finanszírozás tükrében" Közgazdasági Szemle Vol. XLVI. pp. 346-361. letöltés

1998

"A tudáson alapuló gazdaság" Vezetéstudomány Vol. XXIX. No. 5. pp. 1-11. megrendelés

"Ráfordítások és eredmények a hazai K+F szférában" Külgazdaság No.6. pp 59-75.

"Keresletvezérelt K+F intézetek Hollandiában" Technika Nr. 1.

"A külföldi befektetők kutatási-fejlesztési ráfordításainak szerepe az átalakuló gazdaságban. Elemzés statisztikai adatok alapján" Külgazdaság Vol. XLII. jún. pp. 59-74.

1997

"A kutatási-fejlesztési statisztika megújítása" (társsz: Hüttl Antónia, Varga Erzsébet) Statisztikai Szemle Vol. 75. No. 11 pp. 893-907. letöltés

1996

"Visszatérés a kooperációhoz" A magyar műszaki fejlődés intézményrendszerének ezredvégi kihívásai? Vezetéstudomány Vol. XXVII. No. 12. megrendelés

"Tudomány-, technológia- és innovációpolitika Magyarországon - az 1991 utáni változások értékelése" Vezetéstudomány Vol. XXVII. No. 6. jún. megrendelés

"A ráfordítások és az eredmények mérése a K+F szférában" Külgazdaság Vol. XL. No. 1. pp. 58-73.

1995

"Helyzetkép a magyarországi innováció állapotáról az átmenet időszakában", (States of innovations in Hungary during transition period) Külgazdaság Vol. 39. No.7-8. 69-86.

"Innovációk kompországban, Bay Zoltán emlékére" Vezetéstudomány, Vol. 2 pp. 48-53 megrendelés

"Tudásra dolgozott társadalmak gazdasági mozgástere" Európa Fórum Vol. V. No. 2. pp. 115-119.

1993

"Egy japán nagyvállalat kutatási-fejlesztési szervezete" Ipargazdasági Szemle

"A kicsik műszaki támogatása" Vezetéstudomány, No. 5. pp. 16-18.

"Vajúdás idején", (TOP 200 - A legnagyobb vállalkozások a számok tükrében) Figyelő különszám, szept.

1992

"Privatizáció és innováció" Külgazdaság Vol.36. No.10. pp. 53-61.

"Ideiglenes tagság" (TOP 200 - A legnagyobb vállalkozások a számok tükrében) Figyelő különszám júl.

"A kutatási-fejlesztési együttműködések szerepe Svédországban" Külgazdaság, Vol. XXXVI. No. 5. pp. 67-75.

"Kutatási-fejlesztési tevékenység néhány mutatószám tükrében az OECD országokban és Magyarországon" Külgazdaság Vol. XXXVI. No. 4. pp.42-51. (társsz: György Katalin és Vincze)

1991

"Tükör előtt homályban, 200-ak klubja" Figyelő, VII. 4.

"A K+F-re épülő hazai innovációs folyamat tartalmi és mérési problémája" Külgazdaság, Vol. XXXV. No. 7. pp. 49-65.

1990

"A lézerkutatás és -fejlesztés problémái közgazdász szemmel" Ipargazdasági Szemle special edition, Országos Ipargazdasági Konferencia előadásai (társsz: Havas Attila)

"Új vállalkozások bölcsői" (innovációs parkok Nagy-Britanniában) Gazdasági Fórum No. 1. pp. 122-128.

"A százak klubja" (A legnagyobb magyarok, Nyertesek és vesztesek, Top történelem) Figyelő szept. 20.

1989

"Ha akarom kicsi" Heti Világgazdaság. nov. 4.

1988

"Magyar és nyugat-európai vállalati vélemények a világgazdasági alkalmazkodásról" Tervgazdasági Fórum pp. 103-111.

"Vállalkozások a szocializmusban, magyar tapasztalatok" A szocialista gazdasági reform alternatívái pp. 67-71. Budapest

"Működőképesség és vállalati funkciók2 Ipargazdasági Szemle No. 1-2. pp. 67-71.

1986

"Gazdasági, politikai dilemmák" (Nagy-Britannia) Figyelő No. 24.

"Az óriás hálójában" Tervgazdasági Fórum No. 4. pp. 118-121.

1985

"Eltűnt vállalatok, elvesztett funkciók" Valóság szept. pp. 57-77.

"Az iparvállalati belső szervezet és érdekeltség főbb jellemzői" (társsz: Nyers József) Gazdaság márc. pp. 53-70.

1981

"Gazdasági érzékenység a műszaki fejlesztésben" Gazdaság marc. pp. 65-79.

"Mit hoz az idei év?" (társsz: Székffy Klára) Figyelő jan. 14.

"A vállalati véleménykutatási módszer szerepe a makroszintű előrejelzések készítésében" Ipargazdasági Szemle szept.

1980

"A vállalati véleménykutatási módszer szerepe makroszintű előrejelzések készítésében" MKT Statisztikai Szakosztály máj. pp. 55-63.

1979

"Nyitott szemmel -kisebb kockázattal" (Információ és versenyképesség) Figyelő febr. 7.

"A vállalati véleménykutatási módszer szerepe a makroszintű ipargazdasági előrejelzések készítésében" Prognosztika No. 3. pp. 34-39.

"Iparvállalati vélemények 1979-ről" Figyelő máj. 6.

"Vállalati vélemények a várható gazdasági helyzetükről" Figyelő nov. 28.

1978

"A vállalati centralizációról, Iparirányítás és szervezet" Gazdaság, pp. 56-76.

"Az előzetes elképzelések nyomában" Figyelő dec. 8.

1977

"Mi várható a jövő évben?" Figyelő No. 47.

1976

"A vállalati véleménykutatási módszer alkalmazásának tapasztalatai" Gazdaság febr. pp. 48-69.

"A vállalatok gazdasági helyzetéről" Figyelő No. 49.

1975

"A népgazdasági hatékonyság változásának mérése" Statisztikai Szemle márc. pp. 531-540.

"Mit várnak a vállalatok 1975-től?" Figyelő No. 5.

1974

"A termékszerkezet változása és a költségek" (társsz: Simán Miklós) Figyelő No. 38.

1973

"A feldolgozóipar versenyképessége" Figyelő No. 7.

"A kérdőíves vállalati véleménykutatási módszer szerepe a makroszintű ipargazdasági előrejelzések készítésében" Ipargazdasági Szemle No.1-2. pp. 115-118.

"Hogyan látják az iparvállalatok vezetői a termelés hatékonyságának változását a IV. ötéves terv időszakában" Textilipari Tervgazdaság No. 1. pp. 25-32.

"Mit várnak a vállalatok a jövő évtől?" Figyelő No. 46.

1972

"Vita a gazdaságossági szűrővizsgálatról" Figyelő aug. 9.

"A kérdőíves vállalati véleménykutatás néhány tapasztalata"

1971

"Az iparvállalati véleménykutatás néhány tapasztalata" Statisztikai Szemle dec. pp. 1237-1244.

Könyvek és könyvfejezetek 2000 előtt

1998

"Bevezetés az innováció menedzsmentbe" (Az innováció közgazdaságtana és a technomenedzsment kapcsolata) Műszaki Könyvkiadó, Budapest

"A nemzeti innovációs rendszerek" Bevezetés az innováció menedzsmentbe (bevezető, szerk.) Műszaki Könyvkiadó, Budapest, pp. 58-73.

1988

Rendellenességek az ipar szervezetében Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

"Vállalkozások a szocializmusban, Magyar tapasztalatok" A szocialista gazdasági reform alternatívái Emlékkötet Bognár József akadémikus 70. születésnapja tiszteletére pp. 67-71.

1986

Lehetőség, kockázat, valóság (bevezető, szerk.) Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest

1982

"Miért rugalmasak? Nyolc gépipari szövetkezet példája" (társsz: Becsky Róbert) Kossuth Könyvkiadó, Budapest

1981

"Versenyképesség és az ipari struktúra változása" Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest

Konferencia előadások és konferencia kötetekben megjelent tanulmányok 2000 előtt

1999

"A Magyar nemzeti innovációs rendszer tudásterjesztő képességének vizsgálata nemzetközi összehasonlításban" OM

"Az innovációs képességeket befolyásoló környezeti tényezők" VI. Értékelemzési konferencia dec. 7-9. Budapest

"Az információs és kommunikációs termékek használata a vállalati szférában, valamint a lakosság körében" Műhelyvita, KSH nov. 15-19. Budapest

1998

"Tudásáramlás és mobilitás mérésének kísérlete" OM K+F Helyettes Államtitkárság

"Kutatás a szolgáltató szektor innovációinak mérésére alkalmas indikátorrendszer kidolgozására" OM, Budapest

"A külföldi beruházások kutatási-fejlesztési ráfordításainak szerepe az átalakuló gazdaságban. Elemzés statisztikai adatok alapján" Jubileumi tudományos ülésszak 1948-1998 BKÁE okt. 1-3. Budapest

1997

"Innovációk és technológia transzfer" Előadás a Magyar Mérnökakadémia által rendezett A szellemi vagyon vonzza a befektetést című tanácskozáson, BME márc. 25. Budapest

1993

"Innovációk kompországban"In Memoriam Bay Zoltán, ápr. 3-10. Budapest-Hódmezővásárhely-Szeged-Gyula

"Innováció a magyar iparban" Conference on De la Révolution Industrielle á la Révolution de l?intelligence Institut Francias en Hongrie febr. 8-19. Budapest

1989

"Főnix: avagy egy Magyar cég a politika uralta gazdaság ideje előtt, alatt és?" elhangzott A vállalkozás történetéből Magyarországon című ankéton, nov. 15-16.

1987

"Rendellenességek az ipar szervezetében (Orvosolhatók-e a bajok?)" febr.

"Működőképesség és vállalati funkciók" IV. Ipargazdasági Tudományos Konferencia, máj. 10-11.

1978

"A gazdasági struktúra fejlesztésének egyes problémái, különös tekintettel az ipari struktúrára" (kutatási beszámoló), OTTKT Iparpolitikai Kutatások Koordináló Tanácsa által a termelési szerkezet fejlesztése témakörben rendezett műhelyvita jan. Budapest

Tanulmányok 2000 előtt

1998

"Az EU csatlakozás felé" Az ipar átvilágítása és az iparpolitika feladatai? az KOPINT-DATORG-al közösen, IKM

"A szabadalmi információ felhasználási lehetőségei" OMFB, Budapest

1998

"Tudásáramlás és mobilitás mérésének kísérlete" OM K+F Helyettes Államtitkárság

1995

"Az Oslo kézikönyv magyarországi alkalmazhatóságának értékelése az 1994. évi innovációs felvétel alapján" Zárótanulmány, december Budapest

"A Technikai Fizetési Mérleg" OMFB-IKU közös munkaanyag (társsz. Belinszky Eszter, Havas Attila, Szőke András)

1994

"Az 1993. évi magyarországi innovációs felvétel eredményei" IKU-OMFB

"Néhány elgondolás a kisszervezetek innovációs tevékenysége reprezentatív felmérésének megoldására" OMFB-IKU