A Pénzügykutató Zrt. bemutatása

A Pénzügykutató Zrt. az 1968-ban létrehozott Pénzügykutatási Intézet szellemi örököse. Megalapításának 1987-ben az volt a célja, hogy a társaság független magánvállalkozásként folytassa azt a szellemi hagyományt, amelyet reform-műhely elődje, a Pénzügykutatási Intézet képviselt.

A Pénzügykutató Zrt. alaptőkéje 22,3 millió forint, a részvények ma nagy pénzintézetek, különféle vállalkozások és a Pénzügykutató Alapítvány tulajdonában vannak. A társaság részben üzleti-tanácsadói bevételeiből finanszírozza az alap-és alkalmazott kutatásokat. A munkatársaink közgazdászok, jogászok, szociológusok, politológusok. Sokan akadémiai doktori és PhD (kandidátusi) címmel rendelkeznek, egyetemeken és főiskolákon oktatatnak, különféle akadémiai bizottságok és folyóirat szerkesztőségek tagjai, hetilapok és napilapok elismert közírói. A főként kutatással foglalkozó munkatársak rendszeresen publikálnak hazai és külföldi szaklapokban. A társaság fennállása óta készít makrogazdasági elemzéseket és előrejelzéseket mind rövid, mind közép és hosszú távra. Többen részt vesznek nemzetközi összehasonlító vizsgálatokban is.

A Pénzügykutató Zrt. tevékenységének szakmai körökben egyik legismertebb területe a több évtizedes hagyományokra támaszkodó empirikus vállalat-és intézménykutatás. Ennek keretében a munkatársak vizsgálták - és számos publikációban közzé is tették - a nagyvállalati magatartásmintákra, a privatizáció döntési rendjére és következményeire, a bankrendszer átalakulására, különböző kormányzati szervezetek (például a Kincstár, a privatizáció irányító szervei, az önkormányzatok) működésére vonatkozó kutatási eredményeiket. Az elmúlt években sor került nagy adatbázisok (vállalati mérlegadatok) feldolgozására is különféle szempontok szerint.

A kutatási tevékenységet, az évente megítélt ösztöndíjak elosztását és a munka értékelését Tudományos Tanács, Antal László (?), Hetényi István (?) és Surányi György segíti.

A Zrt. keretében 1993-ban alakult meg a Korridor Politikai Kutatások Központja, amely alapkutatás jelleggel elemzi Kelet-Európa és Magyarország fontosnak ítélt politikai kérdéseit, külső munkatársak rendszeres részvételével. A munka eredményeit minden évben rangos kiadóknál megjelenő tanulmánykötet összegzi.

Az 1991-ben alapított IKU Innovációs Kutatóközpont 2007-ben csatlakozott a Pénzügykutatóhoz, ezzel a Zrt. profilja kibővült a tudomány-, technológiapolitikai és innovációs kutatások témakörével.

Testületek, tulajdonosok

Igazgatóság:
Dr. Lengyel László elnök-vezérigazgató

Tagok:
Deák Andrea
Dr. Várhegyi Éva
Zsengellér István

Felügyelő bizottság:
Nagy Gábor
Fenyő György
Fodor László

Könyvvizsgáló:
Kékesiné Andrikó Mária

Részvényesek:

  • AEGON Magyarország Ingatlanfejlesztő és Hasznosító Kft.
  • ÁBP ÁPISZ BudaPiért Kereskedelmi Zrt.
  • MKB Bank Nyrt.
  • Prysmian MKM Magyar Kábel Művek Kft.
  • Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége
  • OTP Bank Nyrt.
  • Csikai Tamás
  • Korányi Tamás
  • Pénzügykutató Alapítvány

Pénzügykutató Alapítvány

Az Alapítvány 1991. augusztusában jött létre. Célja a gazdaságirányítást, a banki, a vállalati magatartás elemzését, a makro és mikro gazdasági és pénzügyi folyamatok megalapozását célzó pénzügyi- közgazdasági kutatások, tanulmányok, elemzések készítése és finanszírozása.

A céljainak megvalósítása érdekében előadásokat, konzultációkat szervez, ösztöndíjakat és pályázatokat hirdet.

Az Alapítvány az 1997. évi CLVI. Tv. 26 § c.) pontjának 3. alpontjában feltüntetett ?tudományos tevékenység, kutatás? ? közhasznú tevékenységet folytat. Nem zárja ki, hogy közhasznú szolgáltatásából az alapítón kívül más is részesülhessen.

A Kuratórium elnöke:
dr. Polgár Miklós

Tagjai:
dr. Várhegyi Éva
Balogh Jánosné