Konferencia előadások és konferencia kötetekben megjelent tanulmányok 2000-től

2009 "Külföldi részvétel az egyetemek és az ipar közötti együttműködésben" Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési intézete és a MTA Szegedi Területi Bizottságának Gazdaságtudományi Szakbizottságha által szervezett "Közgázos Vitaülések" szept. 24. Szeged "INNOVÁCIÓ a recesszió idején még fontosabb, mint amikor növekszik a gazdaság" Figyelő TOP 200 konferencia 2009. okt. 15. Budapest 2008 "Az Üzleti élet szereplőinek részvétele a hazai tudomány- és innováció politika formálásában I. rész" Pénzügykutató Zrt. szerdai vita ápr. 16. Budapest 2007 "VERINEKT - Versenyképes Integrálódás az Európai Kutatási Térségbe (A közfinanszírozású kutatóhelyek és a gazdaság együttműködésének elősegítése)" Együttműködés az egyetemek és a helyi vállalkozások között a regionális fejlődés érdekében című kerek-asztal beszélgetés jún. 12. Pécs "Innováció: kulcs az Európai Tudás Térséghez" Térségi innováció: a helyzetképtől a stratégiáig máj. 25. Csíkszereda "Döntések: Milyen alapokon?" A vállalati K+F és innovációs tevékenység ösztönzésének lehetőségei Magyarországon és Döntések: Milyen alapokon? A tudomány, technológia és innováció politika információs bázisa című tanulmányokon alapuló szakmai vita máj. 3. Budapest "VERINEKT - Versenyképes Integrálódás az Európai Kutatási Térségbe (A közfinanszírozású kutatóhelyek és a gazdaság együttműködésének elősegítése)" Az egyetemek és a vállalkozások kutatás-fejlesztési-innovációs együttműködési lehetőségei című kerek-asztal beszélgetés ápr. 25. Debrecen 2005 "Versenyképes integrálódás az Európai Kutatási Térségbe: A közfinanszírozású kutatóhelyek és a gazdaság együttműködésének segítése" VERINEKT munkaértekezlet febr. 3. Budapest "Az IKU, egy EU Kiválósági Hálózati tag tapasztalatai" Információs Nap: Állampolgárok és kormányzás a tudásalapú társadalomban, Tempus Közalapítvány jan. 26. Budapest 2005 "Az IKU, egy EU Kiválósági Hálózati tag tapasztalatai" Információs Nap: Állampolgárok és kormányzás a tudásalapú társadalomban, Tempus Közalapítvány jan. 26. Budapest 2004 "Az egyetem és a gazdasági környezet" Pécsi Tudományegyetem Gazdaságpolitikai Kutatások Központja nov. 24. Pécs "Az egyetemek, a vállalkozások és a kormányzati kapcsolatok fejlődése az átmenet idején" Közép-Kelet-Európa az Európai Kutatási Térségben Minikonferencia a Társadalomtudományi Kar alapításának 15. évfordulójára ápr. 15. Budapest