A KFI Stratégia kontrollját megalapozó statisztikai rendszer

Az IKU Innovációs Kutató Központ a Nemzeti Innovációs Hivatal KFI Obszervatóriumának megbízásából 2013. áprilisa óta közreműködik a Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégiában leírt számszerűsíthető célok mérésének megvalósításában.

E munkában az IKU feladata a megfelelő mutatószámok kidolgozása és a KFI Obszervatórium munkatársaival közösen a stratégiai célok bázisértékei mérésének megoldása
Az IKU által elkészített, a mérést megalapozó tanulmány javaslatokat fogalmazott meg a KFI Stratégiában leírt célok mérhetőségét lehetővé tevő mutatószámokra, áttekintette az előállításukhoz már rendelkezésre álló adatállományokat és - ahol ez szükséges - javasolta új adatfelvételek elvégzését. A munka célja, hogy a KFI Stratégia kontrolljához szükséges, több éves időtávon keresztül konzisztens mutatószámok az elemzők és a döntéshozók rendelkezésére álljanak a célok teljesítésének nyomon követéséhez és a további döntések megalapozásához. 
A közös munka során az IKU hozzájárul ahhoz, hogy a KFI Obszervatórium munkatársai a kidolgozott módszertant hatékonyan tudják felhasználni, és egy fenntartható információs rendszert építsenek ki.