Erős állam: a verseny feltétele vagy torzítója?

A válság nyomán ismét előtérbe került az állam és a piac viszonyának újraértelmezése. A gazdaságpolitikai indíttatású, normatív megközelítések helyett ez a cikk pozitív megközelítést választ: azt vizsgálja, mit állít, és mit tett a 2010 tavaszán hivatalba lépett kormányzat az erős állam koncepciójának jegyében a gazdaság területén. Nem az egyensúly vagy a növekedés esélyeit, hanem a deklarált célokat és a működési mechanizmusokat elemezve az írás amellett érvel, hogy az eddigi fejlemények többfajta értelmezési keretben is elhelyezhetők: felfoghatók a piacgazdaság és a verseny erősítését is magában foglaló lépéssorozatként, de úgy is, hogy a Fidesz által bírált ?piacbarát etatizmus? helyébe ?államvezérelt piacgazdaság? lép. A végeredmény ismét a vállalatok és a kormányzat kölcsönös, de aszimmetrikus függése, az állam fogságba ejtése, a kölcsönös szívességek rendszere lehet. Ez pedig a régi ? egészen a tervgazdaságig visszanyúló - működési mechanizmusok továbbvitele, a gyenge állam és gyenge piac kombinációja volna. Voszka Éva írását csatolt fájlként olvashatják.