Cikkek folyóiratokban

 • Az agrárexport dilemmái,
  Medvetánc 1986/2
 • A magyar gabonaexport kérdőjelei,
  Közgazdasági Szemle 1988/10
 • Az agrárfinanszírozás néhány problémája,
  Külgazdaság 1991/10
 • A húságazat átalakulása,
  Közgazdasági Szemle 1991/2
 • A magyar élelmiszer-gazdaság gondjai és lehetőségei (Fertő Imrével és Juhász Pállal),
  Európa Fórum 1991/2 és Gazdaság 1992 tavasz
 • Characteristics and Crisis symptoms of Hungarian agricultural system (Fertő Imrével és Juhász Pállal),
  Acta Oeconomica Vol. 44. 1992
 • Az importliberalizálás hatása az agrárszektorban,
  Közgazdasági Szemle 1992/1
 • Az állami gazdaságok átalakulása és privatizálása (Fertő Imrével),
  Külgazdaság 1993/7
 • Az élelmiszer-gazdaság átalakításának ellentmondásai (Juhász Pállal),
  Közgazdasági Szemle 1993/7-8
 • A társulási szerződés és a magyar agrárágazat (Meisel V. Sándorral),
  Európa Fórum 1993/1
 • Átalakulás és privatizáció az élelmiszeriparban,
  Közgazdasági Szemle 1993/3
 • Magyar élelmiszer-gazdaság: tények, problémák, lehetőségek (Juhász Pállal),
  Közgazdasági Szemle 1994/7-8
 • Az átformálódó élelmiszeripar, gabonaipari tapasztalatok,
  Külgazdaság 1994/9
 • A mezőgazdasági termékek nagykereskedelmének átalakulása,
  Külgazdaság 1995/6
 • A hazai élelmiszer-kereskedelem helyzete,
  Európa Fórum 1995/1
 • Az agrárágazat támogatásának néhány összefüggése (Juhász Pállal),
  Közgazdasági Szemle 1995/5
 • Some Interrelations Involved in the Subsidization of the Agrarian Sector (Juhász Pállal)
  Acta Oeconomica Vol. 47. 1995
 • A vállalati magatartás változása az élelmiszeriparban,
  Külgazdaság 1996/4
 • Az agrárium gazdasági és társadalmi folyamatai 1995-ben (Juhász Pállal),
  Közgazdasági Szemle 1996/7-8
 • A politikai kárpótlás folyamata és következményei (Fertő Imrével)
  Európa Fórum 1996/2
 • Az Európai Unióhoz való csatlakozás néhány élelmiszer-gazdasági összefüggése (Meisel Sándorral),
  Közgazdasági Szemle, 1997/3
 • A központi források felhasználása és a mezőgazdasági beruházások (Juhász Pállal),
  Külgazdaság 1997/2
 • Agricultural Investment and Utilization of Central Resources (Juhász Pállal),
  Acta Oeconomica Vol. 49. 1997
 • Az élelmiszer-gazdaság versenyképességét meghatározó tényezők (Fertő Imrével),
  Vezetéstudomány 1998/3
 • A magyarországi élelmiszer-forgalmazás - a szövetkezeti kereskedelem (az áfészek) lehetőségei,
  Közgazdasági Szemle, 1998/5
 • Sok kicsi sokra megy? A magyar tőkeexport jellemzőiről (Antalóczy Katalinnal és Voszka Évával),
  Külgazdaság 1998/11
 • A mezőgazdaság működését szolgáló főbb intézmények,
  Közgazdasági Szemle 1999/3
 • Az EU-orientáció és integráció feladatai - a magyar élelmiszeripar uniós csatlakozási felkészülése,
  Külgazdaság 2000/5
 • Az uniós csatlakozás néhány hatása a hazai élelmiszeriparra (Juhász Pállal),
  Közgazdasági Szemle, 2001/5
 • Az állam szerepvállalásnak néhány eleme az EU tagországok agrárágazatban (Fertő Imrével),
  Külgazdaság, 2001/10
 • Az élelmiszer-gazdaság vertikális együttműködése ? a kis- és közepes vállalkozások helyzete,
  Európa Fórum 2001/2