Magyar nyelvű cikkek - önállóan

 • Szervezeti változások és vállalati növekedés
  Gazdaság és Jogtudomány, 1980. 1-2. szám 85-112.
 • Az 1980-83-as szervezeti változások előkészítése
  Ipargazdasági Szemle, 1983. 4. szám 15-23.
 • Fiatal közgazdászok előrejutási esélyei a gazdasági reformhétköznapokban
  Szociológia, 1986. 1-2. szám, 47-70.
 • Átszervezés, kampány, reform
  Gazdaság 4. szám 1986. 5-23
 • A katarzis nélküli átmenet elviselhetetlen könnyűsége?
  Közgazdasági Szemle 1990. 6. szám 687-701.
 • Kötéltánc, A Ganz Danubius Hajó és Darugyár társasággá alakulása
  Külgazdaság, 1990. 10. szám 18-31.
 • Tulajdonreform vagy privatizáció?
  Közgazdasági Szemle 1991. 2. szám 117-133.
 • A "spontaneitástól" a "központosításig" - és tovább? (A kormányzat szerepe a privatizációban)
  Külgazdaság 1991. 9. szám 19-34.
 • Tulajdonosi szerkezet - tulajdonosi érdek
  Közgazdasági Szemle, 1991. 9. szám 860-871.
 • Tulajdonosok és menedzserek
  Európa Fórum 1991. 2. szám 104-115.
 • Homályból - homályba
  Társadalmi Szemle, 1991. 5. szám 3-12.
 • Privatizációs illúziók
  Társadalmi Szemle 1991. 12. szám p. 21-29.
 • Versenypiac vagy monopolizált szerkezet?
  Külgazdaság 1992. 3. szám 11-20.
 • Az elszakadás utolsó kísérletei, Szétválások és kiválások az állami iparban 1990-91
  Közgazdasági Szemle 1992. 4. szám 297-308.
 • Kerülőutak, ösvények, zsákutcák, Privatizáció 1991-ben
  Közgazdasági Szemle, 1992. 6. szám 513-524.
 • Az ellenkezője sem igaz: A központosítás és a decentralizáció szineváltozásai
  Külgazdaság 1992.6. szám 4-15. oldal, Másodközlés: Gazdaság 1992. ősz 70-82.
 • Állami társaságok - a spontán privatizáció és a kényszerátalakulások szülöttei
  Közgazdasági Szemle 1993. 1. szám, 24-31.
 • Szakadékban (Egy nagyvállalat válságkezelésének kudarca)
  Társadalmi Szemle 1993. 1. szám 28-38.
 • "Két úr szolgája" (Az önprivatizációról)
  Közgazdasági Szemle, 1993. 5. szám 446-456.
 • Változatok az (ön)privatizációra
  Külgazdaság, 1993. 6. szám 42-54.
 • Az elosztásos módszerek előretörése a privatizációban
  Társadalmi Szemle 1993. 8-9. szám 5-15.
 • A redisztribúció újraéledése
  Közgazdasági Szemle 1994. 1. szám 1-13., Másodközlés: Gazdaság 1994. tavasz 12-25.
 • Enyém a vár ... Privatizáció 1990-93
  Társadalmi Szemle 1994. 8-9. szám 88-97.
 • Üzleti kultúrák ütközete
  Közgazdasági Szemle 1994. 12. szám 1074-1083.
 • Vagyonkezelés vagy privatizáció? (Az ÁV Rt. üzleti filozófiájának változásai)
  Külgazdaság 1995. 2. szám 30-42. Másodközlés: Gazdaság 1995. tavasz 48-60.
 • A tulajdonváltás felemás sikeréve
  Közgazdasági Szemle 1996. 5. szám 385-402.
 • Az utánzó állam és az innovatív vállalatok találkozási pontja - az újraelosztás tradíciója
  Közgazdasági Szemle 1996. 6. szám 553-560.
 • A dinoszauruszok esélyei, Nagyvállalati szerkezetátalakítás és privatizáció
  Közgazdasági Szemle 1997. 1. szám 31-41., Másodközlés: Gazdaság 1997. ősz 18-29.
 • Változatok a túlélésre (Nagyvállalati magatartásminták az 1990-es évek első felében)
  Külgazdaság, 1997. 4. szám 4-22.
 • Csontvázak a szekrényben (Privatizáció 1996)
  Közgazdasági Szemle, 1997. 3. szám 407-425.
 • A külső befektetés, mint a vállalati növekedés sajátos formája
  Európa Fórum, 1998. 4. szám, 7-36.
 • Privatizációs végjáték
  Közgazdasági Szemle 1998. 7-8. szám 675-688.
 • Tulajdonosi szerkezet és vállalatirányítás a magyar nagyiparban
  Közgazdasági Szemle 2000. 7-8. szám 549-564., Másodközlés: Gazdaság 2002. ősz 15-29.
 • Privatizáció helyett újraelosztás (Az állami vagyon sorsa 1998 és 2001 között)
  Közgazdasági Szemle 2001. 10. szám 726-744.
 • A múlt élő emlékei? (A redisztribúció új hulláma az ezredfordulón)
  Competitio 2003. 2. szám 83-104.
 • Fakó minden teória (A privatizáció és a verseny kapcsolatáról)
  Külgazdaság, 2003. 11. szám 4-23.
 • Darázsfészek (A Gazdasági Versenyhivatal szerepe a verseny strukturális alapjainak alakításában)
  Közgazdasági Szemle 2004. 1. szám 1-23.
 • Állami tulajdonlás - elvi indokok és gyakorlati dilemmák
  Közgazdasági Szemle 2005. január, 1-23. oldal
 • Rendhagyó élet? Kornai János: A gondolat erejével. Rendhagyó önéletrajz
  Holmi 2005. november (recenzió)
 • Százezer vagy tízmillió? A rászorultak körei
  Esély 17. évfolyam 4. szám 2006. július. 3-20. oldal
 • Uniós támogatások - a redisztribúció új szakasza?
  Külgazdaság 50. évf. 2006. június 8-30. oldal
 • Kornai János - Bo Rothstein - Susan Rose-Ackerman: Tisztesség és bizalom a posztszocialista átmenet fényében (A társadalmi bizalom megteremtése a posztszocialista átmenet időszakában) c. könyvéről (Recenzió)
  Külgazdaság XXX
 • Állami piacteremtés - nemzeti bajnok teremtés: a Vegyépszer esete
  Külgazdaság 52. évf. 2008. július-augusztus, 6-40. oldal