Gazdasági Minisztérium

A verseny szervezeti feltételek változása az 1990-es években: intézményi keretek és a privatizáció hatása, a Gazdasági Minisztérium megbízása

2002 (Voszka Éva)

A piacgazdaság fogalmához ugyanúgy hozzátartozik a verseny, mint a magántulajdon, ezért a gazdasági rendszer átalakulása során a verseny feltételeinek létrehozása elvileg és gyakorlati okokból ugyanolyan fontos, mint a magántulajdon hatókörének kiterjesztése. A tanulmány megvizsgálja az állami dilemmákat, a versenyszabályozás kialakulását, a privatizációra gyakorolt hatását, és típusokba rendezi a két folyamat kapcsolatának vállalati szerkezeti következményeit. Az empirikus vizsgálat azt mutatja, hogy érvek, érdekek és intézmények ütközése miatt, az átalakulás bizonytalanságokkal terhelt időszakában a gazdasági szerkezetet és a szabályozást érintő döntéseket inkább rövid távú politikai megfontolások és külső kényszerek vezérelték, nem pedig világos értékválasztások és elvi-szakmai viták. Ez az általános jelenség tükröződik abban is, hogy a verseny strukturális feltételeinek kezelése a többszöri nekirugaszkodás ellenére széttöredezett és több elemében hatástalan maradt. A piaci szereplők számának növekedése sokszor inkább nem szándékolt következmény vagy melléktermék volt.

Szerző: