Magyar Tudományos Akadémia

A versenyszabályozás fő tendenciái 2005-2007 (Részfejezet ?A magyar gazdaság középtávú prognózisa? c. elemzéshez) a Magyar Tudományos Akadémia megbízása

2005 (Voszka Éva)

A gazdasági verseny szabadságát mind a hazai, mind az Európai Uniós felfogás közérdeknek tekinti. A torzításmentes verseny feltételeinek kialakítását és fenntartását törvények és hatóságok védik, de az első pillantásra világos alapelveket súlyos elméleti és gyakorlati dilemmák terhelik, amelyek általában az állami beavatkozással, konkrétan pedig a verseny és a versenyképesség lehetséges ellentmondásaival függenek össze: a vállalatok versenyképessége nemcsak a verseny élénkítésével, hanem annak torzítása árán is erősíthető. A tanulmány bemutatja a magyar versenyszabályozás 2004-re kialakult fő jellemzőit, az Európai Uniós regulációnak a bővítést közvetlenül megelőző, illetve azzal egy időben bevezetett változtatásait, a következő években várható fő irányait, és körvonalazza az alkalmazkodáshoz, a lehetőségek kihasználásához szükséges további lépéseket.