CIB Bank

A banki adósminősítés és csődelőrejelzés egyes kérdései, a CIB Bank megbízása

2006 (Várhegyi Éva, Voszka Éva)

A tanulmány a bank-vállalat kapcsolatban rejlő kockázatok felderítését célozza, elsősorban arra, hogy a banki adósminősítés és csődelőrejelzés számára a kvantitatív és kvalitatív megközelítéseket ésszerűen ötvöző módszereket fejlesszen ki, továbbá egy részletes vállalati esettanulmány révén új szempontokkal gazdagítsa a banki gyakorlatot. A komplex megközelítés újdonsága a puha költségvetési korlát és a puha bankhitel elméletének alkalmazása az adósminősítés rendszerében, továbbá egy olyan csődelőrejelző algoritmus kidolgozása, amely egyszerre támaszkodik a számszerűsíthető adatokra épülő elemzési módszerekre és a szakértői tapasztalatokra.