Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium

A kórházi privatizáció önkormányzatok által alkalmazható módszerének kialakítása
Készült az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium megbízásából.

2004 Halász György Imre, Pluhár Márta, Szűcs Ferenc

A 2003. évi XLIII. törvény Alkotmánybíróság általi semmissé tétele, illetve az előző 2001-ben hatályba lépett ?kórháztörvényt? hatályon kívül helyező törvény érvényben hagyása nyomán, a három évvel korábbihoz hasonlóan újra olyan helyzet alakult ki, amelyben a kórházak, vagy más egészségügyi szolgáltatók részleges, vagy teljes körű magánosításának alapelveit nem szabályozta egyetlen, összefoglaló törvény.
A meglevő törvényi és alacsonyabb szintű szabályozás ugyanakkor ? bizonyos feltételek biztosítása esetén ? viszonylag tág teret biztosítanak a privatizációnak.

A tanulmány a törvényi korlátokat és az önkormányzatok számára figyelembe veendő döntési tényezőket rendszerezve mutatta be a kórházi privatizáció lehetőségeit.