Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Társadalmi párbeszéd a nyugdíjrendszer kiigazításáról és reformjáról
Készült a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából

2006 Antal László, Halász György Imre, Matits Ágnes

A nyugdíjrendszerről, annak szükséges reformjáról már jó néhány éve hullámzó intenzitású, de megszakítatlan vita folyik a legkülönbözőbb ? döntés-előkészítést szolgáló és nyilvános ? fórumokon egyre bővülő szereplőgárdával (a döntés-előkészítésben résztvevő szakapparátusok munkatársai, maguk a gazdaságpolitikusok, a téma számos elméleti szakértője, valamint újabban a rendszer működtetésében és a biztosítási logika érvényre juttatásában érdekelt magánvállalkozások képviselői között). Ezeknek a vitáknak a középpontjában a hosszú távon közelítendő ?ideális? rendszer állt, abból kiindulva, hogy a nyugdíjrendszer reformja stratégiai kérdés, a rendszert érintő fontos döntéseknek időtállóaknak kell lenniük, és kifejezetten nem kívánatos a rendszer gyakori, aktuálpolitikai szempontoknak alárendelt módosítgatása.

A nyugdíjrendszer kiigazítása azonban a rövidtávú pénzügyi egyensúlytalanságok csökkentésében rendelkezik kiemelt szereppel, amelyet elsősorban a rendszer paramétereinek megváltoztatásával lehet elérni.

A tanulmány a két cél összeegyeztethetőségét, a létező modellek magyarországi alkalmazhatóságát vizsgálja, és külön kitér a magyar nyugdíjrendszer problémái között jelentős ranggal bíró rokkantrendszer működésére és átalakítási lehetőségeire. Mellékletként tartalmazza egy szakértőkkel lefolytatott kérdőíves kutatás összefoglalását, amely fontos támpontokat nyújt a kiigazítás és reform lépéseinek előkészítéséhez és végrehajtásához.