Sajtótájékoztató

2011. november 30-án az IKU Innovációs Kutatóközpont (Pénzügykutató Zrt) azokról a kutatási eredményekről tartott sajtótájékoztatót, amelyek a hazai tudásigényes ágazatokban működő innovatív és nem innovatív kis- és középvállalkozások (KKV-k) nemzetköziesedését vizsgálták. (A kutatás legfontosabb eredményeit a Külgazdaság 2011/9-10. tematikus számában lehet elolvasni)
A kutatás egyik fontos megállapítása, hogy a a hazai KKV-knak ebben a körében jól megfigyelhető kapcsolat van az innovativitás és a nemzetköziesedés között, a két folyamat kölcsönösen erősíti egymást. Azonban még a kutatás által vizsgált, tudásigényes, s ezért vélhetően a nemzetközi piacok felé inkább nyitott ágazatok (biotechnológia, információtechnológia, orvosi műszergyártás, mérnöki tevékenység, műszaki vizsgálat) KKV-i körében is a nemzetköziesedésnek inkább a hagyományos (pl. külkereskedelem) formái voltak megfigyelhetőek, mint a modern-koriak. A tudásalapú gazdaságok versenyében fontos, modern-kori nemzetköziesedés (pl. nemzetközi kutatás-fejlesztés) egyelőre csak kevés KKV-nál van jelen. Ahhoz, hogy ez a helyzet javuljon, mind a vállalatok környezetének, mind a képességeiknek változnia kell.
IKU Publikációk: