Lengyel László

Gregor Martin Papucsek: Inzerátem proti státnímu rozpočtu

Rozprava v maďarském parlamentu o státním rozpočtu na příští rok trvala dva měsíce. A dnes nadešel čas pro hlasování. Rozpoložení sil na politické scéně je více méně jasné ? vládnoucí socialisté získali příslib podpory liberální frakce. Jakákoliv jiná verze by byla velkým překvapením, i když by se shodovala s doporučeními předních ekonomů a bývalých bankéřů, aby poslanci návrh rozpočtu odmítli.

  Tovább»​​​​​​​

I. Az innovációs rendszerek elméleti és gyakorlati kérdései

Az új műszaki kultúra befogadásában és elterjedésében megfigyelhető különbségek okainak egyik fontos magyarázata az országok eltérő társadalmi-gazdasági környezetében rejlik. Ezért fontos probléma annak a rendszernek a szisztematikus leírása, amely alapvetően befolyásolja az új technika befogadását, hasznosítását és az új technika által gerjesztett teljesítőképességet, azaz a versenyképességet.

A magyar gazdaság teljesítménye és nemzetközi versenyképessége akkor javítható, ha létrejönnek, illetve megerősödnek a technikai fejlődés előmozdítására alkalmas intézmények és azok a kapcsolódó rendszerek, amelyek elő tudják segíteni az újdonságok létrehozását és az új technológiák elterjedését. A kutatások ehhez a maguk eszközeivel kívánnak hozzájárulni.

I.1. A tudomány-, technológia- és innováció politika témaköre:

  • VERINEKT: Versenyképes integrálódás az Európai Kutatási Térségbe: a közfinanszírozású kutatóhelyek és a gazdaság együttműködésének elősegítése
  • A bizonytalanság menedzselése a tudománypolitikában (Experience with problems attached to "Managing with uncertainly in science policy")

I.2. A nemzetköziesedés és a nemzeti innovációs rendszer viszonya témakör:

  • A magánszféra részvétele a közfinanszírozású kutatás-fejlesztési politika döntési folyamatában (Private Sector Interaction in the Decision Making Processes of Public Research Policy)
  • A vállalkozási K+F nemzetköziesedése politikaformálói szemszögből (Globalisation of industrial R&D: the Policy Dimension)
  • A külföldi nagyvállalatok tevékenységének hatása a nemzeti innovációs rendszerekre, a nemzeti tudomány- és technológiapolitikákra (MESIAS: The Relationships between Technological Strategies of MNCs and National System of Innovation. Consequences for National and European S&T Policies.)
  • A külföldi befektetéseknek a magyar ipar kutatás-fejlesztési tevékenységére gyakorolt befolyása
  • A magyar nemzeti innovációs rendszer tudásterjesztő képességének vizsgálata nemzetközi összehasonlításban.

I.3. A tudásáramlás és mobilitás témaköre:

  • "Brain drain": a magasan képzett szakemberek vándorlása (Brain drain: the emigration flow of qualified scientists)
  • Országon belüli és országok közötti migráció mérése Európában (ENMOB: European network on Human Mobility)

Oldalak

Feliratkozás RSS - Lengyel László csatornájára