Bemutatkozás

Az IKU Innovációs Kutató Központról

Az IKU-t 1991 májusában hozta létre a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (2004 szeptembere óta Budapesti Corvinus Egyetem, BCE), azzal a céllal, hogy a kutatás és az oktatás révén segítse az innováció politika formálását, s ezen belül a nemzetközi versenyképesség javítását. A központ más félévtized alatt nemzetközileg is elismert kutatóhellyé vált, amit jelez, hogy 2004 óta tagja az Európai Unió egyik Kiválósági Hálózatának, a PRIME-nak "Policies for Research and Innovation in the Move towards the European Research Area" (Kutatási és innováció-politikák az Európai Kutatási Térség felé haladva), amelyet az EU 6. K+F Keretprogramja támogat. (www.prime-noe.org) A Központ 2005-ben társult tagja lett az Európai Kutatási Térség megfigyelésével, fejlődésének előmozdításával foglalkozó ERAWATCH hálózatnak. Az IKU ezek mellett megalakulása óta számos egyéb hazai és nemzetközi kutatási együttműködés részese.
 

A Központ 2007 elején a Pénzügykutató ZRt. hívására az Intézethez csatlakozott, megválva az Egyetemtől. A PK Zrt. Kedvező szellemi környezetet biztosít ahhoz, hogy az IKU interdiszciplináris kutatói közösségben vitassa meg szakma anyagait.

 

Az IKU-ban folyó tevékenység három fő terepe a kutatás, a szakmai konzultáció, tanácsadás valamint az oktatás, képzés.

 

Az intézeti kutatások röviden a következő témakörök szerint csoportosíthatók:
I. Az innovációs rendszerek és a szakpolitika elméleti és gyakorlati kérdései:
II. A kutatás-fejlesztési, innováció-politika eszköztárának fejlesztése, a hazai alkalmazás segítése:

 

Az IKU kutatási tevékenysége mellett a hazai és a nemzetközi szervezetek döntéshozói, döntés előkészítői igényei szerint időről-időre végez a TéT és innováció politikai döntések megalapozását szolgáló szakértői feladatokat. Az IKU tevékenységének fontos része az elért tudományos, kutatási eredmények hazai és nemzetközi terjesztése mind az akadémiai, mind a vállalati-gazdasági, valamint államigazgatási döntéshozók világában. Ezt jól egészíti ki az IKU munkatársainak részvétele az egyetemi oktatási programban, valamint nemzetközi együttműködésben a PhD hallgatók képzésében. A felnőttképzésben pedig számos hazai és nemzetközi szeminárium szervezője.