1956-tal kapcsolatos írások

 • A magyar 56 helye a szovjet világrendszer történetében. Rubicon, 1996, 8-9, 43-48.
  Utánközlés in: Kende Péter, Az én Magyarországom, Osiris, Budapest, 1997, 46-64.
 • Elkerülhetetlen volt-e a forradalom és mi volt a haszna?
  Világosság, 1996, 10, 3-22.
 • Még egyszer a magyar forradalom világjelentőségéről, in: Évkönyv IV, 1956-os Intézet,
  Budapest, 1995, 7-23.
 • Megmarad-e 1956 nemzeti hagyománynak? In: Évkönyv II., 1956-os Intézet, Budapest, 1993, 7-14. Rövidített előközlés: Magyar Hírlap, 1993. október 22.
  Utánközlés in: Kende Péter, Az én Magyarországom, Osiris, Budapest, 1997, 124-132.
 • Forradalom, ellenforradalom, népfelkelés, in: Kende Péter, A párizsi toronyból, Cserépfalvi, Budapest, 1991, 46-56.
  (Az írás a szerő egy 1958-ban, Párizsban, csak franciául megjelent tanulmányának néhány részletét is tartalmazza.)
 • A pártállam és a nemzeti sorskérdések, in: 30 év, 1956-1986, az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem kiadása, Bern-Basel, 1986, 34-75.
  Utánközlés in: Kende Péter, A párizsi toronyból, Cserépfalvi, Budapest, 1991, 184-224.
 • Elkerülhető volt-e a forradalom 1956-ban? Magyar Füzetek, 1986, 17, 5-27.
  Utánközlés in: Kende Péter, A párizsi toronyból, Cserépfalvi, Budapest, 1991, 23-45.
  (?Elkerülhetetlen volt-e a forradalom 1956-ban?? címmel.)
 • Rendhagyó életút (Hegedüs András életrajzi interjújáról), Irodalmi Újság, 1985, 4.
  Utánközlés in: Rozgonyi Tamás, Zsille Zoltán (Szerk.), Búcsú Hegedüs Andrástól, Osiris, Budapest, 2001, 241-251.
 • Mítosz és modell. A magyar forradalom európai hatásáról. Irodalmi Újság, 1977. szeptember-október.
  Utánközlés 1: Magyar Füzetek, 1981. 9-10, 164-179; 2: in: Kende Péter, A párizsi toronyból, Cserépfalvi Kiadó, Budapest, 1992, 57-71.
 • Tárgyilagos emlékbeszéd. Irodalmi Újság (Párizs), 1973, május-június.
  Utánközlés, in: Boross Imre (szerk.), Írások nehéz időkből, MUOSZ- Omni Media, Budapest, 1999, 196-201.
 • Tanuságtétel az októberi lázadókról. Új látóhatár (München), Vajda Pál szignóval, 1961, 5, majd saját neve alatt, in: Borbándi Gyula (szerk.), Tanulmányok a magyar forradalomról,
  Auróra Kiadó,München, 1976.
 • Mi történt 1956. október 23-án? Első közlés: Kultúra (Sao Paulo), 1957, 11-12. szám.
  Utánközlés Pozsonyi Gábor szignóval, ?Amikor kinyílik a palack? címmel, Magyar Füzetek (Párizs), 1986, 17, 67-72.