Cikkek, könyvfejezetek

2013

 • “R&D and Innovation Networking among Hungarian SMEs” (társszerző: Dr. Inzelt Annamária) 6th ISPIM Innovation Symposium: Melbourne, Australia (2013) Innovation in the Asian Century - ISBN 978-952-265-423-6
 • „Innovation and internationalization of Hungarian SMEs in IT industry” megjelenésre vár, International Journal of Management and Economics

2012

 • „Kutatás-fejlesztési és innovációs hálózatok működése az autóiparban: Eltérő szerkezet, hasonló hatás?” (másodközlés), Magyar Minőség, 1. rész: XXI. évf. 6. szám pp. 6-20, 2. rész: XXI. évf. 7. szám, pp. 5-16.

2011

 • „Kutatás-fejlesztés és innováció a nemzetköziesedés tükrében – a magyar információtechnológiai ágazat kis- és középvállalatainak esete”, Külgazdaság, LC: évfolyam, 2011/9-10, pp. 34-56.
 • “University-industry linkages: servicing or showing the way forward? The case of Regional University Knowledge Centre for Vehicle Industry”, Proceedings of the COSINUS 2011 conference, Bristol, pp. 685-717.
 •  „Kutatás-fejlesztési és innovációs hálózatok működése az autóiparban: Eltérő szerkezet, hasonló hatás?”, Vezetéstudomány XLII. évf., 2011/4 szám, pp. 19-37.

2010

 •  „Mindenki másképp, de csinálja! A tudomány-, technológia- és az innovációpolitika statisztikai-elemzési bázisa”, (társszerző: Inzelt Annamária, Nyiri Lajos, Varga György), Európai Tükör, XV. évf. 1. szám, 2010. január, pp. 5-33.
 • „Regional University Knowledge Centres: in search for regional benefits” in Social Research, 2010. Vol. 20, Nr. 3, pp. 59-74.

2009

 • „Hálózatok az autóiparban: tanulás a kutatás-fejlesztés és innováció érdekében”, Külgazdaság. LIII: évfolyam, 2009/7-8, pp. 89-109.

2008

 • „Az Európai Unió K+F politikája” in Buzás, N. (szerk.) Kutatás-fejlesztés az Európai Unióban, JATEPress, Szeged, 2008, pp. 7-37.
 • „The R&D Policy of the European Union” in Buzás, N. (ed.) Research and Development in the European Union, JATEPress, Szeged, 2008, pp. 7-38.
 • „Strengthening and Upgrading Regional Knowledge Capabilities in Hungary” (co-author: Inzelt Annamária) in W. L. Filho, M. Weresa (eds.) Fostering Innovation and Knowledge Transfer in European Regions, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2008. pp. 109-138.

2007

 • „Innováció a globalizálódó világban” (társszerző: Csapó Krisztián), in Vezetéstudomány, vol. XXXVIII. (2007), nr. 9, pp. 65-67.
 • „Egyetemek és vállalkozások átalakuló K+F kapcsolatai” in Külgazdaság, LI. évf. (2007) 3-4, pp. 39-50.

2005

 • „Magyarországi kutatás-fejlesztés az Unió mércéjéhez mérten”, (társszerző: Inzelt Annamária), in Európai Tükör, 2005 február, vol. X, nr.2, pp. 39-71.
 • Review Essay: A unique source of information on collaboration in Science and Public Policy, vol. 33 (2005), nr. 9, pp. 697-700.

2004

 • Könyvismertetés: Dogan, M.: Elite Configurations at the Apex of Power, in Szociológiai Szemle, vol. 14, 2004/3, pp. 145-152.

2003

 • „Félúton a tudásalapú gazdaság felé” (társszerzők: Inzelt Annamária, Forgács Irén) in Információs társadalom Vol. 3, nr. 1, pp. 47-67, Budapest, 2003. 
 •  „Strengthening and Upgrading Regional Knowledge Capabilities in Hungary” (co-author: Inzelt Annamária) in W. L. Filho, M. Weresa (eds.) Fostering Innovation and Knowledge Transfer in European Regions, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2008. pp. 109-138.

2002

 • CIPRE Mentor Seminar for STI Policymakers and Admininstrators, (Conference reports) Acta Oeconomica, Vol. 52 (2) pp. 262-264, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.
 • Report for UNESCO on the CIPRE Mentor Seminar for STI Policymakers and Administrators www.cipre.org/mentor.html, www.unesco.org/pao/events/events.htm