Cikkek, könyvfejezetek

2011

'The Role of R&D Networks in Enhancing the Scientific and Technological Capabilities of Hungarian Enterprises, megjelenésre vár: Prometheus.

"Kutatás-fejlesztési és innovációs hálózatok működése az autóiparban: Eltérő szerkezet, hasonló hatás?", Vezetéstudomány XLII. évf., 2011/4 szám, pp. 19-37.

2010

"Regional University Knowledge Centres: in search for regional benefits" in Social Research, 2010. Vol. 20, Nr. 3, pp. 59-74.

"Mindenki másképp, de csinálja! A tudomány-, technológia- és az innovációpolitika statisztikai-elemzési bázisa", (társszerzők: Inzelt, Annamária; Nyiri, Lajos; Varga, György), Európai Tükör, XV. évf. 1. szám, 2010. január, pp. 5-33.

2009

"Hálózatok az autóiparban: tanulás a kutatás-fejlesztés és innováció érdekében", Külgazdaság. LIII: évfolyam, 2009/7-8, pp. 89-109.

2008

"Az Európai Unió K+F politikája" in Buzás, N. (szerk.) Kutatás-fejlesztés az Európai Unióban, JATEPress, Szeged, 2008, pp. 7-37.

"The R&D Policy of the European Union" in Buzás, N. (ed.) Research and Development in the European Union, JATEPress, Szeged, 2008, pp. 7-38.

"Strengthening and Upgrading Regional Knowledge Capabilities in Hungary" (társzerző: Inzelt Annamária) in W. L. Filho, M. Weresa (eds.) Fostering Innovation and Knowledge Transfer in European Regions, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2008. pp. 109-138.

2007

"Innováció a globalizálódó világban" (társszerző: Csapó Krisztián), in Vezetéstudomány, vol. XXXVIII. (2007), nr. 9, pp. 65-67.

?"Egyetemek és vállalkozások átalakuló K+F kapcsolatai" in Külgazdaság, LI. évf. (2007) 3-4, pp. 39-50.

2005

Review Essay: A unique source of information on collaboration in Science and Public Policy, vol. 33 (2005), nr. 9, pp. 697-700.

"Magyarországi kutatás-fejlesztés az Unió mércéjéhez mérten", (társszerző: Inzelt Annamária), in Európai Tükör, 2005 február, vol. X, nr.2, pp. 39-71.

2004

Könyvismertetés: Dogan, M.: Elite Configurations at the Apex of Power, in Szociológiai Szemle, vol. 14, 2004/3, pp. 145-152.

2003

"Félúton a tudásalapú gazdaság felé" (társszerzők: Inzelt Annamária, Forgács Irén) in Információs társadalom Vol. 3, nr. 1, pp. 47-67, Budapest, 2003.

2002

CIPRE Mentor Seminar for STI Policymakers and Admininstrators, (Conference report) Acta Oeconomica, Vol. 52 (2) pp. 262-264, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.

Report for UNESCO on the CIPRE Mentor Seminar for STI Policymakers and Administrators www.cipre.org/mentor.html (2002), www.unesco.org/pao/events/events.htm (2002)