Népek ősze

Mostanában sokan a válságot a népek és nemzetek történeti sajátosságaira vezetik vissza. A neo-weberiánusok megint előállnak azzal, hogy természetes Európa kettéoszlása a megtakarító, szorgalmas, fegyelmezett és hitelező északnyugatiakra és a fogyasztó, lusta, fegyelmezetlen és adós délkeletiekre, hiszen a választóvonal a protestantizmus és a katolicizmus, vagy keleti kereszténység választóvonala. A magabiztos kijelentőket az sem zavarja, hogy Európa ipari motorja a hótt'katolikus Bajorország, hogy a katolikus svábok, osztrákok, a pomerániai, sziléziai lengyelek, a csehek és a morvák, a lombardok, piemontiak, venetóiak - ha vannak egyáltalán ilyenek elválaszthatóan Itália más részeitől - épp megtakarításaikról, fegyelmezettségükről ismertek, és hitelezik fél Európát. Ellenben mind az észak-, mind a keleti német protestáns tartományok csehül állnak.

Hócipő, 2012. szeptember 5.

Publikáció: