A Gazdasági Válság és Társadalmi Következménye 2010.

A kutatás során arra vállalkoztunk, hogy országtanulmányokon keresztül elemezzük a 2008-2010-es válság természetét és az egyes országok válságkezelési módjait.
A kötetben szereplő tanulmányok az Amerikai Egyesült Államok, Nagy-
Britannia, Németország, Franciaország és Oroszország nagy gazdaságainak válságát és a válságkezelési módszereket mutatják be, kitérve a Magyarország szempontjából lényeges tényezőkre.


A tanulmány készült a Miniszterelnöki Hivatal pályázati támogatásával
(VI-SZ/33/1/2010.)