Lengyel László: Tudod, hogy nincs bocsánat

Orbán Viktor soha, senkitől nem fog bocsánatot kérni.

Orbán Viktor soha, senkitől nem kér bocsánatot. Megmondta: ő nem tehet semmiről. Irányításával rendszere hazug beszédet folytatott a gyermekbántalmazásról és nem tett semmit az áldozatokért. Nem ő volt, hanem a rendszere. Az Orbán-rendszer a pedofilok bűntársait védte az áldozatokkal szemben. Állítja, nem ő gondolta ki, hogy legyen kivételes kegyelem a pápalátogatás alkalmával. Igaz, lelki vezetője, Balog Zoltán, kiválasztottja Novák Katalin, kormányának tagja, az elnöki iroda és az igazságügyi minisztérium munkatársai, valamennyien parancsra mentették a gyermekek megalázóit és meggyalázóit. Hogy képzeljük, hogy ő hagyta jóvá a kegyelmezési listát? Nem érti, hogy az elnök asszony miért adott kegyelmet. Honnan tudná, hogy az igazságügy-miniszter miért jegyezte ellen? Érthetetlen hiba, ki nem kényszerített. Pedig rendes, tisztességes nők, akiknek kisujjában több felelősségérzet van, mint az ellenzék összes vezetőjében. Mindig, minden utasítását azonnal teljesítették, félszóból is értettek. Ha kellett, aláírtak, ha kellett lemondtak. Teszik a dolgukat a nők. Ő is teszi a dolgát: bátor és határozott férfi. Felelős mindenért. Csak épp ezért nem. Ő maga a rendszer. Övé minden siker a múltban és valamennyi még nagyobb siker a jövőben. A jelen sikertelenségéről mások tehetnek. Orbán Viktor soha, senkitől nem fog bocsánatot kérni.

Orbán Viktor soha, senkitől nem kér bocsánatot. A képmutató Balog Zoltánon keresztül a poklot szabadította rá saját egyházára, a reformátusokra. Nem most, amikor ez az egyház megfizet vezető püspöke szégyentelen és megbocsáthatatlan bűnéért, a boldogan fogadott aranyesőért, hanem amikor Balog Zoltánt, levitézlett miniszterét a püspökök és lelkészek boldog gyülekezetének élére választatta. A hatalom, méghozzá egy velejéig romlott hatalom egyházának lenni akkor is szégyen Jézus és a hívek előtt, ha csak hallgatsz e hatalom gyalázatos tetteiről, lopásairól, önkényeskedéseiről, de még sokszorosabb a szégyen, ha példát mutatsz Isten és ember előtt, hogyan kell gyermekek megzsarolóit védeni. Magam előtt látom az átkot mondó református Adyt: „Jöttünk rossz erkölccsel rossz helyre, / Volt utonállók új útbanállóknak...” Református dédapám, Benedek Elek megrendült öreg arcát, aki a háromszéki, kicsiny temetőben sírjára íratta: „Jézus tanítványa voltam, / gyermekekhez lehajoltam, / a szívemhez felemeltem, / szeretetre így neveltem.” Megszégyenítették. Miként Áprily Lajost, aki 44-ben írta: „Szemeteken a dühösség hályoga. / Veletek menni nem fogok soha. / A jövő elé tisztán állhatok: / én láttam, mikor ti vakultatok.” Vajon ki látott az elvakultak közül? A református Balog, Novák, Kövér, Matolcsy? Az erkölcsi és hitbéli vak: Orbán. Mondtak-e még neki(k) lelkiismeretbe vágó szavakat Bibó István tanításai? Senkinek. Olvasom Fabiny Tamás evangélikus püspök emberséges szavait: „Hallgattak, amikor kiáltani kellett volna. Bocsánatot kérünk ezektől a gyermekektől, akiknek nem Isten országáról tanúskodtunk, jóllehet Jézus ezt ígérte nekik.” Ide illik Steinbach József református püspök kérdése a zsinati gyülekezethez: „Addig jó volt Balogh Zoltán, amíg pénzt hozott nektek?” Balog Zoltán Istentől, Orbán Viktor soha, senkitől nem fog bocsánatot kérni. Kérjen tőle bocsánatot Isten.