Közreműködés IKU tanulmányokban

"Responsible Research and Innovation in a Distributed Anticipatory Governance Frame. A Constructive Socio-normative Approach", Monitoring of RRI (EC GA Nr: 321427)
"A hálózatok szerepe az innovációs tevékenységekben" című OTKA PD101410 kutatás vezetője

"A hazai kis- és középvállalkozások esélyei a nemzetköziesedő tudásgazdaságok korában" (NKTH Innotárs program, KKVENT_8) projekt keretében "A magyar kis- és középvállalkozások nemzetköziesedése az információtechnológiai ágazatban" c. tanulmány

"Feasibility Study for Creating a European University Data Collection" (EC tender, RTD/C/C4/2009/0233402), Közreműködés a magyar felsőoktatási adatok gyűjtésében értékelésében

"Információtechnológia: KFI modell és stratégia" tanulmány a TÁMOP 3.1.1.8.1. projekt keretében az Oktatáskutató Intézet megbízásából, 2009.

"A kutatás-fejlesztés és az innováció naprakész információs, elemző bázisának kialakítása" (társszerzők: Inzelt A., Nyiri L., Varga Gy.), szakértői tanulmány az NKTH megbízásából, 2008.

Country Report for the "Collection and analysis of existing data on researchers careers and Implementation of new data collecting activities" (társszerző: Inzelt, A.), ERAWATCH Network Asbl tanulmány az IPTS, EC megrendelésére, 2007.

"Egyetemek és vállalkozások K+F kapcsolata: az Elektronikus Jármű és Járműirányítási Tudásközpont", Esettanulmány a "Versenyképes integrálódás az Európai Kutatási Térségbe" c. kutatáshoz, NKTH, 5/123/2004, 2004-2007

"Case Study Regional Report: Dél-Dunántúl (Hungary)" (társszerző: Gál, Z.) in RIP-WATCH: Analysis of the Regional Dimension of Investment in Research, ERAWATCH Network Asbl tanulmány az IPTS, EC megrendelésére, 2006.
 

Country Report for the "Private Sector Interaction in the Decision Making Processes of the Public Research Policies" (RTD-M2-1 /OJ 2004/ S149-128492) Közreműködés az EU tender keretében készült tanulmányban, 2006.

"Magyarország az Európai Kutatási Térségben" (közreműködő), Gazdasági Minisztérium, R-106/2003, 2003.

"Félúton a tudásalapú gazdaság felé" (közreműködő), GM-OMKFHÁ OMFB-00109/2002, Budapest, 2002.

Esettanulmány készítése "A hazai kis- és mikro-vállalkozások által végzett K+F tevékenység statisztikai felmérése" tanulmányhoz, OMKFHÁ 2000-56-OMFB/2000-02802, Budapest,