Az innovációs aktivitás vizsgálata ökonometriai módszerek alkalmazásával

társsz.: Szerb L.
A tanulmány egy régió kiválasztott vállalkozásainak példáján mutatja be a hazai innovációs szakirodalomban még nem használt ökonometriai módszerek alkalmazási lehetőségeit.
Az innovációs tevékenységgel kapcsolatban külön-külön elemzi az innovációk két nagy csoportját: a termék- és a technológiai innovációkat és a megvalósításukra ható tényezőket. Az innovációs tevékenység eredményességének megítéléséhez két eredménymutató - az új termékek részaránya az árbevételben, valamint az exportteljesítmény - szolgált. A szerzők az innovációk megvalósítását, sikerességét befolyásoló tényezők közül az innovációs együttműködések és a vállalatméretnek az innovációs teljesítménnyel való kapcsolatát vizsgálták.

Közgazdasági Szemle