Félúton a tudásalapú gazdaság felé

társsz.: Forgács I.
A nemzetközi innovációs rendszereket sokoldalúan összehasonlító, úgynevezett benchmarking programok módszertanát alkalmazva a cikk a magyar innovációs képességet és teljesítményt nemzetközileg összehasonlítható mérőszámok alkalmazásával vizsgálja.
A magyar gazdaságnak a kis OECD gazdaságokhoz viszonyított helyzetét a szerzők a ?tudás előállításába történő befektetések", ?az új technológiák nemzetgazdasági szerepe", valamint ?az elért tudományos és gazdasági eredmények" innovációs mutatószámainak segítségével határozzák meg. Egybevetik a tendenciákat, igyekeznek megvilágítani az eltérések okait, illetve megmagyarázni az input és output jellegű mutatók alakulásának különbözőségét.

Információs Társadalom Vol III. no 1. pp.47-67.