A kicsik K+F és innovációs tevékenysége

A gazdaság világában végbement változások megváltoztatták a különböző méretű, típusú szervezetek közötti viszonyt és a vállalkozások életpályáját is. A tudásigényes mikró- és kisvállalkozások egy része hihetetlenül dinamikus növekedésre volt képes, aminek következtében kikerült ebből a mérettartományból. Más sikeres vállalkozásokat, pedig tudásszerző céljaiknak megfelelően felvásároltak a nagy- és óriáscégek.
A jelentős tudáspotenciállal rendelkező, de önállóan továbbfejlődni nem, vagy csak nehezen tudó, kisvállalkozás számára, a nagyszervezet részévé válás pedig a megszüntetve - megőrződés új fejlődési pályát nyújthatja. A fel- és bevásárlások mellett különösen a K+F és az innovációs tevékenységhez kapcsolódóan igen fontossá váltak a különböző gazdasági potenciájú cégek közötti tartós kooperációk, a hálózati szerveződések, és azok átalakulása (összevonások és felvásárlások, a szétválások, a részlegek eladása, tevékenységek felszámolása). A kutatási- és innovációs hálózatokban a kisvállalkozások is tartós partnerekként vannak jelen. Egy-egy ország versenyképessége és jóléte is múlik azon, hogy mennyire léteznek innovatív kis-vállalkozások, és hogy azok milyen életpályát tudnak befutni.
Jelen kutatás az egyik első lépés azon az úton, amelyet végigjárva választ kaphatunk arra, hogy képesek-e a magyar mikro- és kisvállalkozások számottevően hozzájárulni az ország K+F és innovációs teljesítményéhez. Ha képesek az innovációra, milyen akadályokkal kell szembenézniük tevékenységük során.

Külgazdaság 2003. 47. évf. 11. szám p. 24-42.