Magyarországi kutatás-fejlesztés az Európai Unió mércéjéhez mérten

A tudományos kutatás rendszere, az intézmények szervezete, finanszírozása világszerte átalakulóban van. Az új kihívásokra való reagálás minden európai ország, így Magyarország számára is fontos kérdés.
Az Európai Unió 2000-ben elfogadott lisszaboni programjának megvalósítása kemény feladatot jelent az Unió régi és új tagországainak. A feladat megvalósításának eszköztárába tartozik a valós helyzetmegismerés, a célok megvalósítását segítő és akadályozó tényezők feltárása. Az EU-15-ök a politikaformálást segítő egyik eszközként a benchmarking (a mércéhez való mérés) gyakorlatát választották. E vizsgálat első szakaszában nem vettek részt az akkor még tagjelölt, azóta taggá vált országok. A cikk alapjául szolgáló tanulmány megkísérelte Magyarország innovációs potenciáljának és teljesítményének az EU benchmarking mutatószámok szerinti mérését és helyezésének bemutatását az EU-15-ök között.

Európai Tükör