Versenyképes integrálódás az Európai Kutatási Térségbe

A közfinanszírozású kutatóhelyek és a gazdaság együttműködésének segítése

A kutatás középpontjában a felsőfokú oktatási intézmények és a gazdaság együttműködése áll. Az erős kutatási bázissal rendelkező egyetemeknek nemzeti, nemzetközi kisugárzása is van, míg más felsőoktatási intézmények a helyi, regionális versenyképesség javításában játszanak fontos szerepet.
A kutatás sokféle módszer kombinálásával vizsgálja a felsőoktatási intézmények által betöltött funkciókat a magyar gazdaság innovációs teljesítménye javítása, versenyképessége szempontjából.A kutatási program olyan gyakorlati kérdésekre keres választ, hogy milyen a tudásképző felsőoktatási intézményeknek a nemzetgazdaság, a régió fejlődésében, képességei erősítésében betöltött szerepe? Milyen jellegű az együttműködés a felsőoktatási kutatóhelyek és a vállalkozások között? Vizsgálja azokat az intézményi, jogi, irányítási tényezőket, amelyek az együttműködések keletkezését és fennmaradását kedvezően, avagy kedvezőtlenül befolyásolják. A kutatási célú adatállományok megteremtésével egyidejűleg a módszertant is fejleszti, sokféle információs forrás kombinált alkalmazásával vizsgálja az egyetemek és a vállalkozások partnerkapcsolatait és egymásra, a környezetre gyakorolt hatását.