Közvetlen tőkebefektetések és a vezetői tudás áramlása az átmenet idején

Az országok és munkáltatók közötti munkaerő mobilitás mértékét és jellegét nagymértékben befolyásolják a globalizáció összetett folyamatai.
Ez a cikk is a Magyarországon működő, részben, vagy egészben, külföldi tulajdonban lévő cégek közvetlen tőkebefektetéseihez kapcsolódó, magasan képzett külföldi munkaerő áramlását vizsgálja. A külföldiek által betöltött munkakörök adatai alapján kísérli meg elemezni a nemzetközi mobilitás és a tudásáramlás kapcsolatát az ezredforduló idején. A cikk a magasan képzett munkaerő mozgásának, valamint az ehhez kapcsolódó tudásterjedésének feltáró jellegű leírása.
A hazai piacgazdasági átmenet első évtizedében a tudás beáramlásának legjellemzőbb formája a menedzseri tudás beáramlása volt. A tőkével együtt ugyanis számos külföldi menedzser is érkezett Magyarországra. Az ilyen módon az országba áramló tudás két okból is fontos: egyrészt az új ismeretek és a szakértelem révén hatékonyabbá válhat egy vállalat mindennapi operatív működése, másrészt pedig erősíti a vállalatok tudást felszívó képességét, kedvezőbb vállalati környezetet teremtve az innovációk számára. Az átalakulási periódus későbbi időszakában esetenként már olyan kiegészítő tudás megjelenése is megfigyelhető, amely a vállalati versenyképesség meghatározó szakaszaihoz, a kutatási tevékenységhez, a kutatólaboratóriumokhoz kapcsolódik.

Európai Tükör