1. Biotechnológia

A modern biotechnológia a 21. század egyik dinamikusan fejlődő kulcs technológiája, amelynek eredményei más szektorokban is érvényesülni tudnak. Az ágazatban tevékenykedő vállalkozások nagyon nagy része kis- és közepes vállalkozás kifejezetten biotechnológiai alkalmazások kidolgozására specializálódva, ám mellettük néhány nagy, szélesebb tevékenységi körrel rendelkező vállalkozás is aktív e téren. A kis- és középvállalkozások zöme olyan cég, amelyek egyetemi karok, regionális tudásközpontok köré szerveződnek, jelentős részük az egyetem kipörgetett vállalkozásaként (spin-off) jött létre.
A terület magyarországi elfogadottságát és felértékelődését mutatja, hogy 2003-ban megalakult az ágazat szereplőit összefogó és segítő Magyar Biotechnológia Szövetség (MBSZ). Tagjainak száma 2006-ban 68 volt, de adataik szerint a magyarországi biotechnológiával foglalkozó vállalkozások száma 170 körül alakul. Ebbe a számba a kizárólag biotechnológiai kutatást végző szereplők, valamint az ahhoz valamilyen más módon kapcsolható, biotechnológiai szolgáltatást nyújtó (vagy felszerelést gyártó) cégek is beletartoznak. A magyar piac viszonylagos fejletlensége miatt a hazai cégek kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeznek. A vállalkozások között több olyan is akad, amelyik, ha nem is sorolható a 'globálisnak született' kategóriába, de születése pillanatától kezdve nemzetköziesedett. A hazai biotechnológia tudáspotenciájára jellemző, hogy egy közelmúltban végzett EU-s kutatási projekt nemzetközi adatbázisokban (a Web of Science publikációs adatbázisában, és az EPO szabadalmi adataiban) a 2004 és 2007 közötti időszakra vonatkozóan több mint 3000 nemzetközileg jegyzett folyóiratban publikáló szerzőt, és majdnem 500 feltalálót azonosított.
A biotechnológiai vállalkozások esetében különösen fontos, hogy mindig a legfrissebb tudást birtokolják, ezért feltételezhető, hogy kiterjedt kapcsolatokkal rendelkeznek hazai és nemzetközi tudásközpontokkal annak érdekében, hogy nyomon követhessék, alakíthassák az ágazat fejlődését. (Az együttműködések terén az EU is számos kezdeményezést támogat.)