2. Orvosi műszerek gyártása

A hazai tulajdonban levő kis- és közepes méretű vállalatok szerepe a viszonylag magas hozzáadott értéket képviselő gépipari ágazatok közül a műszergyártásban (NACE 33) jelentős. A KSH adatai szerint több mint ezer vállalat, több mint nyolcezer alkalmazottal működik az orvosi műszergyártásban, vagyis rengeteg a kis cég.
A műszergyártás alágazaton belül az orvosi műszergyártás az egyik legdinamikusabban fejlődő terület. A hagyományokra alapozva a jelentős ?szellemi tőke-", de viszonylag kicsiny befektetés- és anyagigényű területen több olyan speciális orvosi eszközt, műszert is kifejlesztettek orvosok, technikusok, tervezők és más szakemberek együttműködésével, amellyel akár a világpiacra is be tudtak/tudnának törni. (Sass 2007)
Az orvosi műszerek gyártásánál kialakultak az orvosi tevékenység kontrollálására, szabályozására vonatkozó nemzetközi sztenderdek és a nemzetközi piacok nyitva állnak az orvosi műszereket gyártó magyar vállalatok előtt. A hazai KKV-k tőkehiánya, még mindig gyenge marketing és egyéb piaci ismereteik miatt az ígéretes találmányokat, fejlesztéseket nem tudják a legtöbb esetben saját nevükön külföldön értékesíteni. Ugyan jelentős az alágazat exportja, de ez sok esetben (külföldi) közvetítőn keresztül történik. Az ágazat vállalatainak a nemzetköziesedése feltételezésünk szerint tőkeerős multinacionális cégeken keresztül történik, amelyek az ígéretes fejlesztési eredményeket jól tudják a piacon értékesíteni.
A tevékenység erősen kutatás-intenzív, hiszen a versenyképesség fenntartásához, a magas minőség és az árversenyképesség biztosításához jelentős kutatási tevékenységre van szükség. A termékekhez kapcsolódó szoftverek kifejlesztésének igénye szintén új tudást igényel. Emellett az orvosi műszerek innovációjára a kereslet-oldali tanulás a jellemző, így az orvosi műszerek fejlesztésében a felhasználók (az orvosi személyzet) is részt vesznek. Ezért az orvosi műszerek innovációs folyamatában az orvosi műszereket gyártó vállalatok, az egyetemek és az orvostársadalom közti interakciók nélkülözhetetlenek.
Az orvosi műszerek nagy szerepet játszanak a betegségek megelőzésében és korai diagnosztizálásában. Így az orvosi műszerek gyártása egy költséghatékony egészségügyi politika elválaszthatatlan része. A magyar társadalom elöregedése további növekvő keresletet, tehát várhatóan bővülő piacot jelent az orvosi műszerek számára, ami az elkövetkező években tovább növelheti ennek a szektornak a jelentőségét.