Books, Book chapters

 • Érdek és kölcsönös függőség (Interest and Mutual Dependence)
  Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1984
 • Reform és átszervezés a nyolcvanas években (Reform and Reorganization of Enterprises in the 1980s)
  Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1988
 • Hármasút, Kormányzati felfogások a gazdaságpolitikáról és az irányításról (Triple way. Governmental Ideas on Economic Policy and Economic Mechanism)
  Pénzügykutató Rt, 1990
 • Privatization in Hungary: Debates, Developments and Risks.
  In: Privatization in Europe, Ferdinando Targetti ed., Dartmouth, 1992. 209-222.
 • Spontaneous Privatization in Hungary: Preconditions and Real Issues.
  In: Privatization in the Transition to a Market Economy, John Earl, Roman Frydman, Andrzej Rapaczynski eds., St.Martin's Press and Pinter Publishers 1993. 89-107.
 • Escaping from the State - Escaping to the State.
  In: The Political Economy of the Transition Process in Eastern Europe, Laszló Somogyi ed., Edward Elgar, Aldershot, Brookfield 1993. 227-239.
 • Az agyaglábakon álló óriás. Az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság felállítása és működése (Giant on Clay Foots. The Foundation and Functioning of State Holding Company)
  Pénzügykutató Rt. 1995
 • A privatizáció Magyarországon (Privatization in Hungary), In: Iránytű - Gyakorlati tanácsok kis-és középvállalkozóknak, Szerk. Majoros Pál
  Nemzetközi Technológiai Intézet 1995. 22-38., másodközlés románul és szlovákul
 • Privatizációs politika - politikai privatizáció. Tulajdonosváltás 1994-ben (Privatization policy-Politics in privatization. Ownership Changes in 1994)
  In: MáriásKönyv, Szerk. Bakacsy Gyula és Tari Ernő, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Vezetési és Szervezési Tanszék 1995. 293-310.
 • Privatization in Central Europe: Can it be Designed?
  In: Institutional Design in New Democracies, A. Lijphart, C.H. Waisman eds., Westview Press, Boulder, Colorado, 1996. 177-194.
 • From Renationalization to Redistribution? The Effect of Renationalization on Privatization.
  In: Privatization Critical Perspectives on the World Economy, George Yarrow, Piotr Jasinski eds., Routledge, London 1996. 131-144.
 • The Revival of Redistribution in Hungary.
  In: Economic Institutions, Markets and Competition, Bruno Dallago, Luigi Mittone eds., Edward Elgar, Cheltenham, Brookfield 1996. 274-292.
 • A dinoszauruszok esélyei, Nagyvállalati szerkezetátalakítás és privatizáció (Chances of Dinosaurs. Restructuring and Privatization in Large Enterprise Sector)
  Perfekt-Pénzügykutató Rt. 1997
 • A vállalati önállóság megcsúfolása és újraéledése (Outrage against the Autonomy of Enterprises and it?s Revival)
  In: 101 oldal, Szerk. Veress József, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdaságpolitikai Tanszék 1997. 46-54.
 • Az állam és tulajdon szivárványos viszonya (Iridescent Relationship between State and Ownership), In: És mi lesz, ha nem lesz? (Tanulmányok az államról a 20. század végén), Szerk. Gombár Csaba, Hankiss Elemér, Lengyel László
  Helikon- Korridor 1997. 289-317.
 • Spontán privatizáció (Spontaneous Privatization), ÁPV Rt.
  ?Számadás a talentumról? sorozat 1998
 • Az állami újraelosztás továbbélésének formái (Survival of State Redistribution)
  In: A ?túlzott központosítástól? az átmenet stratégiájáig, Szerk. Gács János, Köll? János, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1998. 129-143.
 • Nagyvállalatok az átalakulás kavalkádjában (Big Enterprises in Whirling Transition), In: Magyarország évtizedkönyve A rendszerváltás (1988-1998), Szerk. Kurtán Sándor, Sándor Péter, Vass László
  Demokratikus Kutatások Magyar Központja Alapítvány 1998. 217-230.
 • Privatization as a ?Learning Process?: The Case of Hungary.
  In: Successful Transitions, Political Factors of Progress in Post-socialist Countries, Jürgen Beyer, Jan Wielgohs, Helmut Wiesenthal eds., Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2001. 139-152.
 • Privatization in Hungary 1988-1998.
  In: Transitional Societies in Comparison: East Central Europe vs. Taiwan, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, 2001. 443-457.
 • Versenyteremtés ? alkuval. Demonopolizáció és állami támogatás az átalakulás idején (Creating Competition by Bargaining. Demonopolization and State Aid during Transition)
  Akadémia Kiadó 2003
 • Ownership and Corporate Governance in the Hungarian Large Enterprise Sector
  In: Corporate Governance in a Changing Economic and Political Environment: Trajectories of Institutional Change, Michal Federowicz, Ruth V. Aguilera eds., Palgrave MacMillan, New York, 2003. 170-194.
 • A Budapesti Közlekedési Vállalat átalakítása (Restructuring of Budapest Transport Company)
  In: A Budapest-modell, Egy liberális várospolitikai kísérlet, Szerk. Pallai Katalin, Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány 2003. 257-282.
 • A privatizáció 15 éve és jövője (15 years and Perspectives of Privatization)
  In: Állami vagyon ? privatizáció ?gazdasági rendszerváltozás, ÁPV Rt. Számadás a talentumról sorozat 2005. 16-43. oldal