Magyar nyelvű könyvfejezetek önállóan

 • A privatizáció Magyarországon
  In: Iránytű - Gyakorlati tanácsok kis-és középvállalkozóknak, Szerk. Majoros Pál, Nemzetközi Technológiai Intézet 1995. 22-38., másodközlés románul és szlovákul
 • Privatizációs politika - politikai privatizáció (Tulajdonosváltás 1994-ben)
  In: MáriásKönyv, Szerk. Bakacsy Gyula és Tari Ernő, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Vezetési és Szervezési Tanszék 1995. 293-310.
 • A vállalati önállóság megcsúfolása és újraéledése
  In: 101 oldal, Szerk. Veress József, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdaságpolitikai Tanszék 1997.46-54.
 • Az állam és tulajdon szivárványos viszonya
  In: És mi lesz, ha nem lesz? (Tanulmányok az államról a 20. század végén), Szerk. Gombár Csaba, Hankiss Elemér, Lengyel László, Helikon- Korridor 1997. 289-317.
 • Az állami újraelosztás továbbélésének formái
  In: A "túlzott központosítástól" az átmenet stratégiájáig, Szerk. Gács János, Köll? János, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1998. 129-143.
 • Nagyvállalatok az átalakulás kavalkádjában
  In: Magyarország évtizedkönyve A rendszerváltás (1988-1998), Szerk. Kurtán Sándor, Sándor Péter, Vass László, Demokratikus Kutatások Magyar Központja Alapítvány 1998. 217-230.
 • A Budapesti Közlekedési Vállalat átalakítása
  In: A Budapest-modell, Egy liberális várospolitikai kísérlet, Szerk. Pallai Katalin, Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány 2003. 257-282.
 • A privatizáció 15 éve és jövője
  In: Állami vagyon - privatizáció - gazdasági rendszerváltozás, ÁPV Rt. Számadás a talentumról sorozat 2005. 16-43. oldal
 • A reprodukálás rejtett mechanizmusai?
  In: Laky Teréz Tanulmányok, emlékezések, Magyar Szociológiai Társaság 2008. 198-202. oldal