Magyar nyelvű könyvfejezetek - társszerzővel

  • Lehet-e (tulajdon)reformot csinálni, s ha igen, milyet?
    (társszerző Szalai Erzsébet és Várhegyi Éva)
    In: Tulajdonreform, Szerk. Lengyel László, Pénzügykutató Rt, 1988 135-138.