Gazdasági és Kereskedelmi Minisztérium

Vállalkozásélénkítés: az állami piacteremtés és jövedelem újraelosztás hatása, a Gazdasági és Kereskedelmi Minisztérium megbízása

2003 (Voszka Éva)

A közelmúlt és a jelen gazdaságpolitikájának egyik kulcsterülete ismét az állami támogatás lett. Bár a fogalom maga ritkán jelenik meg, a reorganizációnak és a konszolidációnak, a befektetés ösztönzésnek és a kisvállalkozások fejlesztésének lényege a jövedelmek központi újraelosztása. A redisztribúció a lelke az egyre sokasodó átfogó fejlesztési programoknak és terveknek, a Széchenyi Tervnek és a Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programnak, a Smart Hungarynak és az Európa Tervnek, a Nemzeti Fejlesztési Tervnek és az Átfogó Nemzeti Tervnek. A közvélemény és az államapparátus nagy része számára az uniós csatlakozásnak is a legfontosabb eleme a közösségi támogatások megszerzése és felhasználása. A tanulmány először a fogalmi kereteket tisztázza, bevezetve az állami piacteremtés fogalmát, és becslést ad az újraelosztás mértékére. Ezután az átalakulás másfél évtizedének magyarországi tapasztalatai alapján feltárja az állami jövedelem újraelosztás szabályszerűségeit, az egyes formák előnyeit és hátrányait az érintett cégek, valamint a gazdaság egésze szempontjából, és feltérképezi a sikerek és buktatók általánosítható feltételeit, a következményekre gyakorolt erős hatás feltételezése miatt kiemelt hangsúlyt helyezve a döntési-eljárási rendszerre.

Szerző: