Könyvek, könyvfejezetek

 • Tőkeáramlás Magyarországon (társszerző Antal László)
  Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1987. 325 o.
 • The Modernisation of the Hungarian Banking Sector.
  In: I. P. Székely and D. M. G. Newbery, (eds.) Hungary: an Economy in Transition. Cambridge University Press ? Centre for Economic Policy Research, Cambridge, 1993 pp. 149-163.
 • The ?Second? Reform of the Hungarian Banking System.
  In: J. P. Bonin and I. P. Székely (eds.) The Development and Reform of Financial Systems in Central and Eastern Europe. Edward Elgar Publishing Ltd., England, 1994. pp. 293-309.
 • Bankok versenyben.
  Pénzügykutató Rt., Budapest, 1995. 191 o.
 • A tőkemozgások szabadsága ? az Európai Unió kihívásai (társszerző: Gáspár Pál)
  Pénzügykutató Rt.?Perfekt Rt., Budapest, 1997. 143 o.
 • Bankprivatizáció.
  ÁPV Rt.?Kulturtrade Kiadói Kft. ?Számadás a talentumról? sorozat, Budapest, 1998. 143 o.
 • A bankrendszer átalakulása. Megjelent: Gazdaság a rendszerváltozásban.
  Pénzügykutató Rt.?Perfekt Rt. Budapest, 1998. 43-59. o.
 • SME finance ? an SME bank? Possibilities and constraints of setting up a specialised financial agency supporting SME (társszerző Király Júlia).
  In: Csaba, László (ed) The Hungarian SME Sector Development in Comparative Perspective. CIPE ? KOPINT-DATORG. 1998. pp. 215-231.
 • Az európai egységes piac hatása a magyar bankok versenyhelyzetére.
  Megjelent: Botos K.?Dezséri K. (szerk.): A monetáris integráció megkoronázása. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar?Osiris. Budapest, 2000. 231-253. o.
 • Bankok a globalizálódó világban.
  Megjelent: Gombár Cs.?Volosin H. (szerk.): Magyarországi Egyesült Államok? Helikon Kiadó?Korridor. Budapest, 2001. 255-293.
 • Reforms and Development of the Banking Systems in Transition Economies.
  In: MacDonald, R. and Cross, R. (eds) Central Europe Towards Monetary Union: Macroeconomic Underpinnings and Financial Reputation. Kluwer Academic Publishers. Boston, Dordrecht, London, 2001. pp. 89-120.
 • Hungary?s banking sector: Achivements and challenges.
  In: A. Riess (ed) The financial integration of an enlarged EU: Banking and capital markets. EIB Papers, Vol. 7 No 1. 2002. Luxembourg, pp. 75-91.
 • Riforme finanziarie e sviluppo. Il caso della Ungheria.
  In: Visconti, M. and D. Grbac (eds): Finanza, imprese, sviluppo locale: casi di paesi europei in transizione. Giuffre Editore, Milano, 2001. pp. 119-170.
 • Experience with Internationalization of Financial Sector Providers ? Case Study: Hungary (társszerzők: J. Király, B. Mayer, L. Mátyás, B. Öcsi, A. Sugár).
  In. S. Claessens and M. Jansen (eds): Internationalization of Financial Services. Kluwer Law International. London, The Hague, Boston. 2000. pp. 407-437.
 • Bankvilág Magyarországon.
  Helikon Kiadó. Universitas?Közgazdaságtan. Budapest, 2002. 255 o.
 • The Dynamics of Foreign Bank Ownership.
  Evidence from Hungary (társszerzők: G. Majnoni, R. Shankar). The World Bank, Policy Research Working Paper No 3114., Washington, August 2003. pp 30.
 • Avoiding a Permanent Banking Crisis: The Hungarian Banking Sector in the 1990s (társszerző: Király Júlia).
  In: Benton E. Gup (ed) Too Big to Fail Policies and Practices in Government Bailouts. Praeger Publishers, Westport, Connecticut, London, 2004. pp. 231-253.