Folyóiratcikkek

 • A magyar gazdaság monetizálása (társszerző Bácskai Tamás).
  Gazdaság, 1983. 2. sz. 16-31. o.
 • Monetization of the Hungarian economy (társszerző Bácskai Tamás),
  Acta Oeconomica, Vol 31(1-2) 1983. pp. 13-22.
 • A bankhitel működése restrikciós időszakban.
  Gazdaság. 1986. 2. sz. 47-63. o.
 • A vállalati dinamizmus forrásai. A beruházás és a vállalati növekedés forrásai.
  Közgazdasági Szemle. XXXIV. évf. 1987. 1. sz. 12-27. o.
 • Sources of the Growth of Enterprises in Hungary
  Acta Oeconomica, Vol 41(3-4) 1986. pp.267-284.
 • Some Macroeconomic Components in the Hungarian Economy?s Balance of Trade During the Seventies
  Soviet and Eastern European Foreign Trade Summer 1987/Vol. XXIII, No. 2. pp. 60-78.
 • A forgóeszközhitelek elosztása.
  Bankszemle 1987/7-8. 46-53. o.
 • A monetáris restrikció nehézségei.
  Bankszemle 1988/6. 11-18. o.
 • A hazai tőkepiac bővítésének mai korlátai és lehetőségei.
  Külgazdaság XXXII. évf. 1988/6. 10-21. o.
 • A monetáris restrikció sikerei és kudarcai.
  Külgazdaság XXXIII. évf. 1989/8. 3-16. o.
 • Results and Failures of Monetary Restriction,
  Acta Oeconomica, Vol 41(3-4) 1989. pp. 403-420.
 • Hitelezési mechanizmus és hitelelosztás 1968-86 között.
  Egyetemi Szemle 1989. 3. sz. 39-51. o.
 • Szabályozható-e a hazai hitelpiac?
  Bankszemle 1989/9. 1-8. o.
 • A hazai hitelpiac természetéről. Egy empirikus vizsgálat tanulságai.
  Közgazdasági Szemle. XXXVII. évf. 1990. 3. sz. 295-306. o.
 • The Nature of the Hungarian Credit Market,
  Acta Oeconomica, Vol 42(1-2) 1990. pp. 73-86.
 • A bankreform néhány megoldatlan kérdése.
  Bankszemle 1990/4. 13-20. o.
 • Pénzfolyamatok ? a kormányzati törekvések ellenében.
  Külgazdaság XXXIV. évf. 1990/8. 30-46. o.
 • Az Antall-kormány első éve a bankszektor szemszögéből.
  Bankszemle 1991/2. 1-10. o.
 • Az egységes Európa kihívásai és a magyar bankrendszer.
  Európa Fórum 1991. október. 128-139. o.
 • Felvilágosult reformért kiált a bankrendszer.
  Társadalmi Szemle 1991/10, 32-41. o. és Gazdaság 1992. tavasz, 67-76. o.
 • On the Eve of the Second Bank Reform (társszerző Spéder Zoltán),
  Acta Oeconomica, Vol 44(1-2) 1992. pp. 53-76.
 • Monetáris politika, bankrendszer és infláció.
  Külgazdaság XXXVI. évf. 1992/7. 18-31. o.
 • A stabilizációs gazdaságpolitika esélyei.
  Társadalmi Szemle 1992/11. 37-48. o.
 • A jelzálog-finanszírozás lehetőségei az agráriumban.
  Bankszemle 1993/3. 9-23. o.
 • A monetáris politika a gazdasági folyamatok tükrében,
  Közgazdasági Szemle, XL. évf. 1993. 5. sz. 396-415.
 • Monetary Policy as Reflected by the Economic Processes,
  Acta Oeconomica, Vol 45(3-4) 1993. pp. 349-374.
 • Reform és konszolidáció a magyar bankrendszerben,
  Külgazdaság XXXVII. évf. 1993/9. 50-65. o.
 • Monetáris és bankpolitika: a rendszerváltozás első kormányának mérlege.
  XXXVIII. évf. Külgazdaság 1994/4. 39-52. o.
 • Monetary and Banking Policy during the Period of the Antall Government,
  Acta Oeconomica, Vol 46(1-2) 1994. pp. 113-132.
 • A piaci pozíciók átrendeződése a bankszektorban.
  Bankszemle 1995/1. 18-30. o.
 • A magyar bankpiac szerkezete ? koncentráció, szegmentáltság, jövedelmi polarizáció.
  Közgazdasági Szemle, XLII. évf. 1995. 3. sz. 218-235.
 • A monetáris politika, a pénzfolyamatok alakulása és a bankrendszer működése 1994-ben.
  Külgazdaság XXXIX. évf. 1995/7-8. 34-48. o.
 • Bankvezetők kiválasztása a nyolcvanas-kilencvenes években Magyarországon.
  Szociológiai Szemle 1996/3-4. 33-53. o.
 • The Selection of Bank Managers in Hungary. Review of Sociology of the Hungarian Sociological Association,
  Special Issue 1996. 46-67. o.
 • Bankrendszer konszolidáció után.
  Külgazdaság XL. évf. 1996/6. 36-47. o.
 • A bankrendszer néhány stratégiai kérdése.
  Bankszemle 1996/9-10. 37-49. o.
 • Az Európai Közösség bankirányelvei és a magyar szabályozás.
  Európa Fórum 1996. november. 3-23. o.
 • A tőkemozgások liberalizálása.
  Európai Tükör, 1997. II. évfolyam 2. szám, 24-36. o.
 • A földjelzálog-hitelezés és a záloglevélpiac kialakításának feltételei.
  Bankszemle 1997/1. 1-12. o.
 • A magyar bankrendszer privatizálása.
  Külgazdaság XLI. évf. 1997/6. 4-19. o. és Gazdaság 1997. ősz. 24-40. o.
 • A bankrendszer helyzete privatizáció után.
  Külgazdaság XLII. évf. 1998/7-8. 43-57. o.
 • A magyar banktulajdonosi szerkezet sajátos vonásai.
  Közgazdasági Szemle, XLV. évf. 1998. 10. sz. 906-923. o.
 • A monetáris folyamatok alakulása 1998-ban.
  Külgazdaság XLIII. évf. 1999/5. 17-29. o.
 • A lakásfinanszírozás válsága (társszerző Hegedüs József)
  Közgazdasági Szemle, XLVI. évf. 1999. 2. sz. 101-120. o.
 • Hungarian Banking Sector after Privatization.
  Central European Banker. February, 1999. pp. 5-12.
 • Az euró bevezetésének hatásai az EMU és Magyarország gazdaságára (társszerző Gáspár Pál)
  Közgazdasági Szemle, XLVI. évf. 1999. 6. sz. 548-564. o.
 • The Crisis in Housing Financing in Hungary in the 1990s. (társszező Hegedűs József).
  Urban Studies, Vol. 37, No. 9., 2000. pp. 1619-1641.
 • Külföldi tulajdon a magyar bankrendszerben.
  Közgazdasági Szemle, IIL. évf. 2001. 7-8. sz. 581-599. o.
 • A magyar bankrendszer csatlakozása az Európai Unióhoz.
  Külgazdaság, XLVI. évf. 2002/6. 4-20. o.
 • Bankhitel és vállalatfinanszírozás az EU-csatlakozás tükrében.
  Fejlesztés és Finanszírozás, 2003/3. 24-33.o.
 • Bank Credit and Corporate Financing in the Context of EU Accession.
  Development and Finance, 2003/3, pp. 25-34.
 • Bankverseny Magyarországon.
  Közgazdasági Szemle, L. évf. 2003. 12. sz. 1027-1048. o.
 • Bank Competition in Hungary.
  Acta Oeconomica, Vol 54(3) 2004.
 • A magyar bankrendszer 20 év modernizáció után. Külgazdaság 2007/9-10.sz.
 • The Hungarian Banking system 20 years after modernisation. Acta Oeconomica Vol. 58 (4) pp. 351-366 (2008)
 • A hitelválság és a magyar bankrendszer. Fejlesztés és Finanszírozás, 2009/1.
 • A válság hatása a bankokra. (Társszerző: Fenyő György). Külgazdaság 2010/3-4.
 • A válság hatása a magyarországi bankversenyre. Közgazdasági Szemle, LVII.évf., 2010.október (825-846.o.)