Cikkek folyóiratokban

 • Amit a külgazdasági eredmények takarnak.
  Társadalmi Szemle 1991. 8-9.
 • Szorításban.
  Közgazdasági Szemle 1992. június
 • Az első év a KGST után. (Magyarország és Kelet-Európa gazdasági kapcsolatai 1991-ben.)
  Külgazdaság 1992/8
 • Már nem és még nem. (Új technikák, új szereplők Magyarország és a szovjet utódköztársaságok kereskedelmében)
  Társadalmi Szemle 1992/8-9
 • Exportgazdaságosság a piacváltás éveiben.
  Európa Fórum 1993/2
 • Privatizációs stratégiák a gyógyszeriparban.
  Külgazdaság 1993/7
 • Számok által homályosan. (Külkereskedelmi folyamatok 1992-ben és 1993 elején)
  Társadalmi Szemle 1993. 8-9.
 • Árfolyam-politikai dilemmák.
  Európa Fórum 1994/2
 • Külkereskedelmi folyamatok 1990-1993 között.
  Társadalmi Szemle 1994/8-9
 • Külkereskedelmi folyamatok 1994-ben.
  Külgazdaság 1995/6
 • Exchange Rate Policy: What are the Options?
  Európa Fórum 1995 Special Issue
 • Magyarország és a Világbank kapcsolatai.
  Európa Fórum 1995/4 (Kinczer Évával)
 • Nagyvállalatok a gyógyszeriparban (A Chinoin és az Egis átalakulása és privatizációja)
  Társadalmi Szemle 1996/7
 • Külkereskedelmi folyamatok 1995-ben.
  Külgazdaság 1996/7-8
 • Kelet-Európa és Magyarország tőkevonzási képessége.
  Európa Fórum 1996/2 (Ludányi Arnolddal, Salgó Istvánnal, Sass Magdolnával)
 • A hosszú csatlakozás. Magyarország útja a Bretton-Woods-i intézményekhez.
  Külgazdaság 1996/9
 • Külgazdasági folyamatok 1997-ben.
  Külgazdaság 1998/7.
 • A bérmunka szerepe a világgazdaságban és Magyarországon.
  Közgazdasági Szemle 1998/7-8. (Sass Magdolnával)
 • Növekedési tartalékok a magyar iparban.
  Társadalmi Szemle 1998/7 (Petschnig Mária Zitával)
 • Sok kicsi sokra megy? A magyar tőkeexport jellemzőiről.
  Külgazdaság 1998/11 (Mohácsi Kálmánnal, Voszka Évával)
 • A multinacionális vállalatok szerepe a világgazdaságban, Közép-Kelet-Európában és Magyarországon.
  Korunk 1998/3 (Kolozsvár)
 • Külgazdasági trendek Magyarországon 1995-1998 között.
  Külgazdaság 1999/6
 • Vámszabad területek Magyarországon.
  Európai Tükör 1999/5
 • Külkereskedelmi trendek Magyarországon.
  INFO-Társadalomtudomány 1999. november
 • Befektetés-ösztönzés a világgazdaságban és Magyarországon.
  Közgazdasági Szemle 2000. május (Sass Magdolnával)
 • Zöldmezős működőtőke-befektetések Magyarországon: statisztikai becslés, vállalati motivációk, gazdasági hatások.
  Külgazdaság 2000/10 (Sass Magdolnával)
 • Magyar gyógyszeripar ? privatizáció után.
  Külgazdaság 2001/2
 • Magyarországi működőtőke-export ? nemzetközi kitekintésben.
  Külgazdaság 2001/7-8
 • Vállalaton belüli kereskedelem a világgazdaságban és Magyarországon: elméleti keretek, nemzetközi tendenciák, magyarországi jellegzetességek. I-II.
  Külgazdaság 2001/12, 2002/1 (Sass Magdolnával)
 • Greenfield investments in Hungary: Are they different from privatization FDI?
  Transnational Corporations, Volume 10, Number 3, December 2001 (Sass Magdolnával)
 • Magyar vállalatok nemzetköziesedése ? indítékok, hatások és problémák.
  Közgazdasági Szemle 2002/ február (Éltető Andreával)
 • Körkérdés az EU-csatlakozás várható és közvetlen hatásairól.
  Külgazdaság 2003/3
 • Befektetés-ösztönzés és Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz.
  Külgazdaság 2003/4 (Sass Magdolnával)
 • Működőtőke-befektetések és a külkereskedelem modernizációja ? nemzetközi kitekintés és hazai tapasztalatok.
  Külgazdaság 2003/12 (Sass Magdolnával)
 • Magyarország és Közép-Kelet-Európa helye a világ működőtőke-áramlásában.
  Fejlesztés és Finanszírozás 2004/2
 • A működőtőke-befektetések modernizációs hatása ? Tatabánya példája.
  Külgazdaság 2004/12
 • A külföldi műküdőtőke-befektetések regionális elhelyezkedése és gazdasági hatásai Magyarországon.
  Közgazdasági Szemle 2005/5 (Sass Magdolnával)
 • Körkérdés Magyarország konvergencia-programjáról és versenyképességének alakulásáról.
  Külgazdaság 2007/1