Tanulmányok

 • A bilaterális klíringek szerepe a külgazdasági kapcsolatokban, különös tekintettel Magyarországra.
  Pénzügykutatási Intézet kiadványa 1986/1
 • Szorításban. (KGST-kapcsolataink utolsó három éve)
  Pénzügykutató Rt kiadványa 1991. december
 • Az ipari export gazdaságosságának alakulása 1988 és 1991 között.
  Pénzügykutató Rt kiadványa 1992. szeptember (Társszerző: Koltainé Nádházi Ágnes)
 • Privatizáció a gyógyszeriparban.
  In: Átalakulóban: társaságalapítás és privatizáció a gyógyszeriparban és a húsiparban.
  Pénzügykutató Rt kiadványa 1992. december
 • A magyar gyógyszeripar versenyképessége - adatok, hipotézisek, töprengések.
  Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Vállalatgazdaságtan tanszék Műhelytanulmány 17. sz. kötet 1997. május.
 • Vámszabad terület és Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása. Európai Tükör Műhelytanulmányok 64. 1999.
 • Outward Foreign Direct Investment in Hungary. Motivations and Effects.
  Institut for World Economics Hungarian Academy of Sciences. Working Papers, No. 125. April 2002. (Éltető Andreával)