Könyvek, könyvfejezetek

 • Lesz-e konvertibilis a forint?
  Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1990. (Botos Katalinnal)
 • Gazdaság a rendszerváltásban.
  Perfekt Rt, Pénzügykutató Rt, 1998 (Társzerzőként)
 • Privatizáció a gyógyszeriparban.
  GJW-CONSULTATIO 2000. ?Számadás a tálentumról? sorozat
 • Enlarging the EU: the Trade Balance Effects.
  Palgrave ? MacMillan 2002 (Társszerzőként, szerk: Pavlos Karadeloglou)
 • Facilitating Transition by Internationalization. Outward Direct Investment from Central European Economies in Transition.
  Ashgate. Aldershot, Burlington, Singapore, Sydney, 2003 (Társzerzőként, szerk: Marjan Svetlicic, Matija Rojec)
 • Pénzügypolitika az ezredfordulón.
  Szegedi Tudományegyetem, JATEPress. Szeged 2003. (Társzerzőként, szerk: Botos Katalin)