01. A kutatás fő kérdései

A versenyképesség, a növekedés egyre inkább függ az innovativitástól, az innováció pedig egyre inkább tudás-intenzív tevékenység. A projekt a hazai kis- és középvállalkozások nemzetköziesedésén belül különös figyelmet szentel a K+F és a technológiai innovációs tevékenységük nemzetköziesedésének.
A kutatás alapvető célja, hogy megvizsgálja, hogyan alkalmazkodnak a magyarországi kis- és középvállalkozások a tudásalapú gazdaságok innovációs tevékenységének nemzetköziesedéséhez.

 

Legfontosabb kérdéseink:

  • Melyek a nemzetköziesedés általános tendenciái Magyarországon, ebbe hogyan illeszkedik a KKV-k nemzetköziesedése?
  • A KKV-k tevékenységének mennyire része a kutatás-fejlesztés és az innováció? Hogyan érinti a K+F nemzetköziesedése a hazai KKV-k helyzetét? Milyen határokon átnyúló, tudásintenzív, innovatív tevékenységekben vesznek részt? A döntéseiket mely ösztönzők, hogyan befolyásolják? Nemzetköziesedési törekvéseik során milyen korlátokba ütköznek?
  • Hogyan hat a nemzetköziesedés a KKV-k innovativitására és versenyképességére?
  • Az egyes szektorok KKV-ai nemzetköziesedésében milyen hasonlóságok és különbözőségek figyelhetőek meg?
Az előző kérdésekre kapott válaszok közelebb visznek annak megértéséhez, hogy melyek a hazai KKV-k nemzetköziesedését, és ezzel összefüggésben növekedését, versenyképességét, innovativitását leginkább befolyásoló tényezők. A kutatás eredményeként a tudományos újdonság mellett olyan információkhoz is juthatunk, amelyek hasznosíthatóak a szakpolitikák formálásában, a döntés-előkészítésben. Az empirikus eredményeket figyelembe vevő kutatás-fejlesztési, innovációs, valamint gazdasági szakpolitikák hatékonyabb támogatói lehetnek a vállalkozások nagyobb nemzetközi aktivitásának és versenyképességének, ezáltal elősegítve az egész hazai gazdaság fejlődését, a jólét emelkedését.