Csonka László

03. A kutatás módszerei

Annak érdekében, hogy a hazai KKV-k nemzetköziesedéséről, és az ezáltal érintett K+F és innovációs tevékenységükről minél pontosabb, és részletesebb képet alkothassunk, a kutatás során több módszert együttesen alkalmazunk. A téma szakirodalmi feltárásán és az íróasztal-kutatáson, statisztikai elemzésen túlmenően a vizsgálni kívánt jelenség empirikus kutatást is igényel. Két egymást kiegészítő empirikus módszert alkalmaz a tervezett projekt: 1) on-line kérdőíves felmérést és 2) esettanulmányokat.

04. Események

A tervezett kutatás kiemelten fontos feladatai között kezeli a kutatási eredményeknek az érintettekhez való eljuttatását, és a velük való interakciót, az információcsere előmozdítását. Mindezek megvalósítását szolgálja egy mini konferencia-sorozat szervezése is.

3. Mérnöki tevékenység, tanácsadás, műszaki vizsgálat

Magas hozzáadott értékük, komplex tudás-igényük, és a gazdaság egyéb területein létrehozott innovációt megalapozó jellegük miatt az innovációs rendszer fontos elemei a tudás- és technológiaintenzív szolgáltatási ágazatok. A mérnöki tevékenység, tanácsadás és a műszaki vizsgálat, elemzés tevékenységeknek erősek a technológiai kapcsolatai, s az ezen ágazatok által termelt hozzáadott érték jelentős. E tevékenységek nemzetköziesedése megelőzi más területekét, aminek az is oka, hogy a szolgáltatás-innovációk esetében meghatározó szerepet játszanak a külső kapcsolatok.

2. Orvosi műszerek gyártása

A hazai tulajdonban levő kis- és közepes méretű vállalatok szerepe a viszonylag magas hozzáadott értéket képviselő gépipari ágazatok közül a műszergyártásban (NACE 33) jelentős. A KSH adatai szerint több mint ezer vállalat, több mint nyolcezer alkalmazottal működik az orvosi műszergyártásban, vagyis rengeteg a kis cég.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Csonka László csatornájára