Tudományos - közéleti tevékenység

Az IKU és munkatársai rendszeresen részt vesznek a szakterülethez kapcsolódó kutatási feladatokon túl a kutatás-fejlesztési szakpolitika döntés-előkészítési folyamatainak támogatásában, a szakértők és a nagyközönség tájékozódásának elősegítésében, az ismeretterjesztésben.

Konzultáció, tanácsadás

A Kutatás-fejlesztésről és technológiai innovációról szóló törvénytervezetek, kormányzati stratégiai programok és tervek szakmai vitáiban való részvétel, szakértői véleményezése a kormányszervek és tanácsadó testületeik részére.

Az IKU rendszeresen fogad konzultációra a világ legkülönbözőbb országaiból a magyar tudomány- és technológiapolitikát tanulmányozó kutatókat, államigazgatási szakembereket és tanácsadókat.

Tanácsadás kutatószervezetek részére.

Szakértői feladatok ellátása nemzetközi szervezetek igényei szerint (háttértanulmányok, brain storming stb.):

  • Tanácskozás és tanulmány a magánszféra részvételéről a közfinanszírozású kutatás-fejlesztési politika döntési folyamataiban (EC, Brüsszel, 2005)
  • Tanácskozás az európai egyetemek jövőjéről (IPTS, Sevilla, 2006)
  • Az Európai Kutatási Térség megvalósíthatósága (Madrid, 2007)

Egyéb szerepvállalás

Hazai és külföldi szakfolyóiratok szerkesztőbizottsági-tanácsadó testületi tagsága (pl. Research Policy)

Magyar és angol nyelvű cikk- és könyvtervezetek rendszeres véleményezése.

A PRIME MacCEESTIREO programjának keretében a kelet-közép-európai, TéT politikával foglalkozó szakmai közösségek feltérképezése, hálózatba kapcsolódásának segítése.