Az IKU oktatási tevékenysége

I. Egyetemi oktatási program keretében

Az ismeretek továbbadása, és a jövő nemzedékének naprakész oktatásának érdekében az IKU munkatársai több kurzust dolgoztak ki magyar és angol nyelven a tudomány-, technológia- és innovációpolitika témakörében, reflektálva a legfontosabb hazai és nemzetközi, EU-s folyamatokra.
Az IKU ezáltal a témakörök széles választékát kínálja a hallgatóknak az alap- (Bachelor) és a mester-képzésben (Masters) résztvevőknek éppúgy, mint a PhD hallgatóknak, vagy a felnőttképzésben. Néhány példa a közelmúltban oktatott témakörök közül:

Tudomány-, technológia- és innovációpolitika blokk

 • Nemzeti, regionális, ágazati innovációs rendszerek
 • Vállalkozás és innováció
 • A tudomány-, technológia- és innovációpolitikák jellemzői a modern piacgazdaságokban
 • A modern tudomány- és technológiapolitika eszköztára, magyarországi alkalmazása
 • A K+F és az innovációk finanszírozási rendszere
 • Tudásáramlás és mobilitás, agyak áramlása
 • Gyakorlati ismeretek a magyarországi K+F pályázatokról, EU pályázatokról

Tudásbázisú világ: az Európai Kutatási Térség blokk

 • A technológia és a gazdasági-társadalmi paradigmaváltás
 • Tudásgazdaság és innovációs rendszerek
 • Tudomány-, technológia-, és intézmény-történet
 • A tudás előállításának és terjedésének jellemzői
 • Szellemi tulajdonjogok
 • Globalizáció és EU: nemzetköziesedés és kormányzás
 • Nemzetköziesedés ? Európai Kutatási Térség
 • Út a közös európai K+F és innovációpolitikához

Tankönyvek:

Bevezetés az innovációmenedzsmentbe Technology Policy in the European Union

A tankönyveket kiegészítő előadások jegyzetanyagát a hallgatók előadásonként kapják meg.

Egyetemi hallgatók számára kutatási gyakorlat végzésére is van lehetőség az IKU-ban. A gyakorlatra elsősorban az alapképzés utolsó éves, illetve a mesterképzés és a PhD képzés hallgatói jelentkezhetnek.

Egyéni megállapodás alapján diplomamunkák és disszertációk is írhatók az IKU-ban.